PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Znaczenie Polski dla sektora usług będzie stale rosło

  • Autor: PAP za Puls Biznesu
  • 11 maj 2012 10:21

Sek­tor, który osiem lat temu prak­tycz­nie nie ist­niał, dziś ma glo­bal­ne i uza­sad­nio­ne am­bi­cje - in­for­mu­je "Puls Biz­ne­su".

REKLAMA

Przez dwa lata, od 2009 do 2011 r., licz­ba eta­tów w cen­trach usług w Pol­sce uro­sła o po­ło­wę. Obec­nie pra­cu­je w nich 85 tys. osób.

"Pol­ska jest li­de­rem w Eu­ro­pie, a glo­bal­nie na pią­tej po­zy­cji, po In­diach, Chi­nach, Fi­li­pi­nach i Bra­zy­lii. Jeśli tempo wzro­stu się utrzy­ma, Pol­ska wsko­czy na trze­cie miej­sce" - prze­ko­nu­je Jacek Le­ver­nes, pre­zes Związ­ku Li­de­rów Sek­to­ra Usług Biz­ne­so­wych i czło­nek za­rzą­du HP Eu­ro­pa, Bli­ski Wschód i Afry­ka.

Marek Gro­dziń­ski, czło­nek za­rzą­du Cap­ge­mi­ni oraz wi­ce­pre­zes ABSL, pod­kre­śla, że 10 z 23 naj­więk­szych ośrod­ków of­fsho­rin­go­wych w re­gio­nie znaj­du­je się wła­śnie w Pol­sce. Na­le­żą do nich cen­tra Fran­ce Te­le­com, Cap­ge­mi­ni czy IBM.

Pol­ska Agen­cja In­for­ma­cji i In­we­sty­cji Za­gra­nicz­nych ob­słu­gu­je obec­nie 48 pro­jek­tów z sek­to­ra usług. Gdyby udało się je sfi­na­li­zo­wać, po­wsta­ło­by 11 tys. ko­lej­nych eta­tów. Pol­ska ma wiele atu­tów, więc szan­se są spore.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - CRESA Partner serwisu - Interbiuro Partner serwisu - Nowy Styl Partner serwisu - Penta partner portalu propertynews.pl Partner serwisu - Skanska Property Poland Sp. z.o.o. Partner serwisu - TDJ Partner serwisu - Vastint Partner serwisu - Workplace Solutions

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA