PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Prezes Tesco przeciwny brytyjskiemu referendum ws. opuszczenia Unii Europejskiej

  • Autor: PAP
  • 20 kwi 2015 07:52

- Nie­pew­ność wokół re­fe­ren­dum w spra­wie człon­ko­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii w UE może spra­wić, że wiele wiel­kich firm opu­ści kraj - ostrzegł dzi­siaj szef trze­ciej na świe­cie sieci su­per­mar­ke­tów Tesco. Prze­pro­wa­dze­nie gło­so­wa­nia za­po­wie­dzie­li rzą­dzą­cy to­ry­si.

REKLAMA

Prze­ko­na­nie o tym, że ist­nie­je ry­zy­ko opusz­cze­nia Unii przez Wiel­ką Bry­ta­nię, może wpły­nąć na de­cy­zje in­we­sto­rów - oświad­czył John Allan, który od marca jest pre­ze­sem Tesco.

- W Lon­dy­nie mie­ści się wię­cej re­gio­nal­nych i świa­to­wych sie­dzib firm niż w ja­kim­kol­wiek innym mie­ście na świe­cie. Nie­któ­re z tych sie­dzib mo­gły­by re­la­tyw­nie bez­bo­le­śnie zo­stać prze­nie­sio­ne do in­nych miejsc w Unii - po­wie­dział Allan dzien­ni­ko­wi "In­de­pen­dent".

Pre­mier David Ca­me­ron za­po­wie­dział, że jeśli jego Par­tia Kon­ser­wa­tyw­na wygra ma­jo­we wy­bo­ry, to do końca 2017 roku zor­ga­ni­zu­je re­fe­ren­dum w spra­wie ewen­tu­al­ne­go wyj­ścia kraju z UE. Naj­pierw Ca­me­ron chce jed­nak prze­pro­wa­dzić ne­go­cja­cje w spra­wie roli Wiel­kiej Bry­ta­nii w Unii. To­ry­si liczą na to, że dzię­ki ta­kiej obiet­ni­cy dla wielu wy­bor­ców mniej atrak­cyj­na sta­nie się an­ty­unij­na Par­tia Nie­pod­le­gło­ści Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa (UKIP) Ni­ge­la Fa­ra­ge'a.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Arrowhead Partner serwisu - EPP Partner serwisu - Galeria WISŁA Partner serwisu - IMMOCHAN Partner serwisu - METROPROPERTIES Partner serwisu - Arrowhead

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA