Awbud pod kontroląpropertynews.pl - 21-04-2017, 13:35


Plan przejęcia kontroli Murapolu nad Awbudem staje się faktem. Spółka Abadon Real Estate otrzymała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na zakup 100 proc. udziałów Petrofox, podmiotu dysponującego obecnie większościowym pakietem akcji Awbudu.

Po spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających oraz realizacji transakcji, spółka z holdingu Murapol obejmie pośrednio i bezpośrednio kontrolę nad Awbudem.

W styczniu br. Abadon Real Estateoraz Petrofox i jej wspólnicy zawarli umowę inwestycyjną, na podstawie której spółka z Grupy Murapol przejmie głównego akcjonariusza Awbud – Petrofox. Realizacja transakcji uwarunkowana była m.in. uzyskaniem pozytywnej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dla planowanego zakupu.

- Cieszy nas, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji transakcji przejęcia Awbud-u, a pierwsze efekty operacyjne zacieśnienia współpracy widoczne są już w trakcie realizacji projektu Murapol Parki Warszawy, podczas której nasze specjalizacje i zasoby doskonale się uzupełniają. Docelowo nasz plan wzrostu dla Awbudu zakłada, nie tylko ścisłą kooperację z Murapolem, ale także wsparcie kompetencyjne tej spółki, które w połączeniu z posiadanym potencjałem wykonawczym, pozwoli jej sięgać po większe i bardziej rentowne kontrakty zewnętrzne - mówi Michał Sapota, prezes zarządu Murapol.

– Po sfinalizowaniu transakcji skupimy się na dopracowaniu wzajemnych relacji i uregulowaniu procesów wewnętrznych w nowo powstałej organizacji. Liczymy, że wyniki połączenia sił całego holdingu Murapol z potencjałem i możliwościami Grupy Awbud będą widoczne w ciągu najbliższych 2-3 lat – dodaje Michał Sapota

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia pakietu kontrolnego akcji Awbud zespół Abadon Real Estate będzie liczył ponad 800 specjalistów posiadających bogate doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji zaawansowanych projektów na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych oraz przemysłowych.

Obecnie Abadon Real Estate posiada bezpośrednio 9,47 proc. udział w kapitale akcyjnym Awbud-u, zaś Murapol, dominujący akcjonariusz Abadon Real Estate, dysponuje 4,99 proc. pakietem jej akcji.

Czytaj również: Prezes Awbudu o aliansie z Murapolem

Abadon Real Estate (dawniej Variant) to spółka dominująca w Grupie Abadon Real Estate, skupiającej segment wykonawczy holdingu Murapol. Podmioty wchodzące w skład Grupy oferują kompleksową obsługę projektów nieruchomościowych, począwszy od fazy pozyskania gruntu oraz zaawansowanych due dilligence i koncepcji, przez realizację, po etap wyjścia z inwestycji. Holding Murapol prowadzi inwestycje 12 miastach w Polsce, w czterech kolejnych nabył działki i przygotowuje realizacje projektów deweloperskich. Grupa wychodzi ze swoją ofertą także poza granice Polski, m. in. do Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W 2016 roku Murapol podpisał 3 042 umowy sprzedaży mieszkań, wobec 2,4 tys. zakontraktowanych rok wcześniej. Plan na 2017 rok zakłada sprzedaż min. 4 tys. mieszkań.