Zarządcy nieruchomości nie mogą dać się zaskoczyć zimieBartłomiej Łepkowski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami i aktywami Savills - 2019-01-08 13:54:31.878311


Okres zimowy stanowi duże wyzwanie dla zarządców nieruchomości komercyjnych i wiąże się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi zarówno z przepisów prawa, jak i chęci zapewnienia przez nich komfortu oraz bezpieczeństwa najemcom i innym użytkownikom budynku. Co robić, by zima nie zaskoczyła zarządców - o tym Bartłomiej Łepkowski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami i aktywami Savills.

Każdy budynek przed zimą powinien przejść ocenę stanu technicznego obejmującą m.in. przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Przepisy obowiązujące właścicieli nieruchomości są restrykcyjne i nakładają m.in. obowiązek odśnieżania nawet tych fragmentów dachu, których konstrukcja wytrzymałaby dużo większe obciążenia, niż te, które mogą być spowodowane opadami śniegu. Branża pamięta jednak tragedie jaka wydarzyła się w 2006 roku, kiedy to zawalił się dach Międzynarodowych Targów Katowickich. Swoista nadgorliwość w skrupulatnym egzekwowaniu przepisów jest więc zrozumiała i ma na calu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości.

Oprócz kwestii związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem zarządcy podejmują działania, które w okresie zimowym poprawiają komfort użytkowników budynków oraz optymalizują koszty eksploatacyjne, zwłaszcza te związane z ogrzewaniem. Powszechne jest m.in. takie ustawienie drzwi wejściowych, które chroni przed utratą ciepła wewnątrz galerii czy budynku biurowego. Powstawaniu lodu na chodnikach zapobiega się niekiedy m.in. poprzez przekierowanie rynny deszczowej np. na trawnik. Ze względów estetycznych warto również mieć na uwadze potrzebę częstszego sprzątania powierzchni wewnątrz budynku, które z uwagi na wnoszone na butach błoto w okresie zimowym mogą brudzić się dużo szybciej.

W zimie do najczęstszych zadań firm zewnętrznych, które działają na zlecenie zarządcy nieruchomości, należy odśnieżanie dachu, chodników i innych dróg komunikacji wokół obiektu, a także parkingu. Warto pamiętać, że zgodnie z regulacjami odśnieżanie dachu może być zlecone jedynie wykwalifikowanej firmie mającej uprawnienia do pracy na wysokościach.

Niezwykle ważne jest, by zarządca był przygotowany do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki pogodowe. W przypadku zarządzanej przez firmę Savills Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy w okresie zimowym podpisujemy umowę z firmą zewnętrzną, która ma obowiązek natychmiastowego, w ciągu najpóźniej ośmiu godzin od wezwania, zapewnienia ekipy pracowników zdolnych do pracy na wysokości i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

Kwestii związanych z bezpieczeństwem nigdy nie można bagatelizować, natomiast dodatkowym czynnikiem mobilizującym zarządców jest duże prawdopodobieństwo kontroli i ewentualnych kar. Służbami kontrolującymi np. stan odśnieżenia są m.in. strażnicy miejscy, którzy mogą wystawić mandat chociażby w przypadku zauważenia przez nich zwisających z dachu budynku sopli lodu zagrażających przechodniom. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi szkodami i roszczeniami ze strony poszkodowanych osób, które np. mogłoby się poślizgnąć na terenie obiektu, zarządcy ubezpieczają nieruchomości. Dzięki temu przygotowują się na potencjalne wypadki losowe, by nie dopuścić do sytuacji, w której niekorzystne warunki pogodowe zaskoczyłyby ich w jakikolwiek sposób.