PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Hilton chce na Krupówki

  • Autor: PAP/ Dziennik Polski
  • 23 sie 2012 09:06

Hilton chce na Krupówki

Hil­ton, jedna z naj­słyn­niej­szych sieci ho­te­lo­wych na świe­cie, chce otwo­rzyć hotel w Za­ko­pa­nem - do­no­si "Dzien­nik Pol­ski". Pod­ha­lań­ski biz­nes­men An­drzej Stoch zdradza, że sieć za­rzą­dza­ją­ca ponad trze­ma ty­sią­ca­mi obiek­tów na świe­cie koń­czy z nim ne­go­cjo­wać wa­run­ki wy­naj­mu po­ło­żo­ne­go na Kru­pów­kach "Mor­skie­go Oka".

REKLAMA

- Wła­śnie koń­czę roz­mo­wy z jedną z sieci ho­te­lo­wych. Jest za­in­te­re­so­wa­na naj­mem obiek­tu i stwo­rze­niem w nim 5-gwiazd­ko­we­go ho­te­lu. Cho­dzi o grupę Hil­ton - mówi An­drzej Stoch.

Stoch oce­nia, że roz­mo­wy mogą za­koń­czyć się jesz­cze w tym mie­sią­cu i jeśli tak się sta­nie, bu­dy­nek bę­dzie za­adap­to­wa­ny na po­trze­by turystycznego gi­gan­ta. Po za­koń­cze­niu prac, które po­trwa­ją rok, znaj­dzie się w nim 130 pokoi i 7 apar­ta­men­tów, w tym jeden pre­zy­denc­ki. Nie zabraknie też ba­se­nu i spa.

Dzien­ni­ko­wi nie udało się po­twier­dzić za­in­te­re­so­wa­nie Hil­to­na za­ko­piań­skim obiek­tem u dy­rek­to­ra sieci na Eu­ro­pę i pol­skiej przed­sta­wi­ciel­ki marki, któ­rzy są na urlo­pie.

Ale jak oce­nia dy­rek­tor Hil­to­na w Kra­ko­wie Rafał Ku­czyń­ski, hotel w Za­ko­pa­nem na pewno przy­dał­by się sieci. - Moż­li­we więc, że pro­wa­dzi­my pod Ta­tra­mi ne­go­cja­cje - stwier­dza.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Hotel Grano Partner serwisu - Orbis

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA