PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Sieć Hilton zadowolona z dochodów

  • Autor: Onet.pl
  • 04 mar 2014 18:32

Sieć Hilton, z sie­dzi­bą w McLe­an w sta­nie Wir­gi­nia, jest w trak­cie eks­pan­sji i w najbliższych latach zamierza otwo­rzyć 195 ty­się­cy no­wych pokoi ho­te­lo­wych, w dużej części poza Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi - podaje na swoich stronach Onet.pl.

REKLAMA

Wprawdzie zysk Hil­ton Worl­dwi­de w czwar­tym kwar­ta­le spadł o 57 pro­cent, jednak sieć tłumaczy to kosz­tami zwią­za­nych z de­biu­tem gieł­do­wym.

Chri­sto­pher Na­sset­ta, pre­zes i dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Hil­to­na, pod­czas pierw­szej od czasu de­biu­tu gieł­do­we­go kon­fe­ren­cji z in­we­sto­ra­mi powiedział, że sieć będzie w dal­szym ciągu po­więk­szać obec­ność ist­nie­ją­cych marek na świe­cie i pro­wa­dzić ba­da­nia nad no­wy­mi mar­ka­mi, żeby w przy­szło­ści ob­słu­gi­wać więk­szą licz­bę klien­tów i wła­ści­cie­li.

W czwar­tym kwar­ta­le 2013 roku Hilton Worldwide wy­pra­co­wał zysk w wy­so­ko­ści 26 mln do­la­rów. Do­chód sieci wzrósł o 13 pro­cent do 2,64 mld do­la­rów.

Sieć sza­cu­je, że w 2014 roku do­chód na każdy wolny pokój wzro­śnie od pię­ciu do sied­miu pro­cent, po­nie­waż firma umac­nia swoją pozycję w Chi­nach- informuje Onet.pl. Podobał się artykuł? Podziel się!

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Orbis

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA