PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Sieć Hilton zadowolona z dochodów

  • Autor: Onet.pl
  • 04 mar 2014 18:32

Sieć Hilton, z sie­dzi­bą w McLe­an w sta­nie Wir­gi­nia, jest w trak­cie eks­pan­sji i w najbliższych latach zamierza otwo­rzyć 195 ty­się­cy no­wych pokoi ho­te­lo­wych, w dużej części poza Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi - podaje na swoich stronach Onet.pl.

REKLAMA

Wprawdzie zysk Hil­ton Worl­dwi­de w czwar­tym kwar­ta­le spadł o 57 pro­cent, jednak sieć tłumaczy to kosz­tami zwią­za­nych z de­biu­tem gieł­do­wym.

Chri­sto­pher Na­sset­ta, pre­zes i dy­rek­tor ge­ne­ral­ny Hil­to­na, pod­czas pierw­szej od czasu de­biu­tu gieł­do­we­go kon­fe­ren­cji z in­we­sto­ra­mi powiedział, że sieć będzie w dal­szym ciągu po­więk­szać obec­ność ist­nie­ją­cych marek na świe­cie i pro­wa­dzić ba­da­nia nad no­wy­mi mar­ka­mi, żeby w przy­szło­ści ob­słu­gi­wać więk­szą licz­bę klien­tów i wła­ści­cie­li.

W czwar­tym kwar­ta­le 2013 roku Hilton Worldwide wy­pra­co­wał zysk w wy­so­ko­ści 26 mln do­la­rów. Do­chód sieci wzrósł o 13 pro­cent do 2,64 mld do­la­rów.

Sieć sza­cu­je, że w 2014 roku do­chód na każdy wolny pokój wzro­śnie od pię­ciu do sied­miu pro­cent, po­nie­waż firma umac­nia swoją pozycję w Chi­nach- informuje Onet.pl. Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

PARTNERZY SERWISU Partner serwisu - Best Western Hotels & Resorts Partner serwisu - Chopin Airport Partner serwisu - Hotel Grano Partner serwisu - Orbis

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA