VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

7-8 czerwca 2016 • Katowice

W dniach 7-8 czerwca 2016 roku, Śląska Izba Budownictwa wspólnie ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Oddziałem Katowickim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Związkiem Polskie Okna i Drzwi są wiodącymi organizatorami corocznego „Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”.

W ramach przedsięwzięcia programowego - „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” temat obecnej konferencji obejmował będzie:

„WYMOGI TECHNICZNE I TECHNOLOGIE MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

Konferencja ta, jest zamykającą cykl poprzednich konferencji VI i VII Forum w latach 2014 i 2015:

„Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb” – 2014,„Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów” – 2015.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestników w dążeniu do uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, dzięki wdrażaniu programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wśród uczestników konferencji znajdą się przedstawiciele samorządów terytorialnych miast i powiatów regionu śląskiego i kraju, zarządzający zasobami mieszkaniowymi (spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, miejskie przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej regionu i kraju) oraz organizacje producenckie i wykonawcze robót termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarki okiennej i innych wpływających na oszczędność energii.