EKO Holding należy do funduszu inwestycyjnego Advent International.