Przedsięwzięcia zostanie zlokalizowane przy drodze krajowej nr 25.

Deklarowane docelowe zatrudnienie wyniesie ok. 150 osób.