PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Czy rozbiórka wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy?

  • Autor: Wojciech Koczara, Przemysław Kucharki, CMS Cameron McKenna
  • 18 mar 2013 10:42

Czy rozbiórka wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy?

W praktyce orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych prezentowany jest pogląd, że rozbiórka obiektu budowlanego nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu zagospodarowania terenu i warunków rozbiórki, również na terenach, dla których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Takie podejście pozornie może wydawać się wręcz zgodne z oczekiwaniami inwestorów - wyeliminowanie z procesu inwestycyjno-budowlanego konieczności uzyskiwania jednej z szeregu decyzji administracyjnych niewątpliwie ułatwia i przyspiesza ten proces.

REKLAMA

Niemniej jednak, podejście takie wydaje się nie mieć uzasadnienie w obowiązującym prawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a przynajmniej do czasu ugruntowania linii orzeczniczej należałoby do kwestii tej podchodzić z ostrożnością.

Rozbiórka a zmiana zagospodarowania terenu

W świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ("u.p.z.p.") zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana również dla zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę (chyba że zmiana jest tymczasowa, jednorazowa i nie trwa dłużej niż rok).

 

Zgodnie z prawem budowlanym, za "roboty budowlane" uznaje się budowę, a także prace polegające m.in. na rozbiórce obiektu budowlanego. Termin "zmiana zagospodarowania terenu" nie został z kolei ustawowo zdefiniowany. Jest to pojęcie z zakresu urbanistyki, które w orzecznictwie sądowym w sprawach dotyczących planowania przestrzennego jest rozumiane szeroko, w ujęciu zbliżonym do potocznego rozumienia tego terminu.

Praktyka orzecznicza

Mimo stosunkowo jasnego brzmienia przepisów regulujących omawiane zagadnienie, w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych zarysowuje się teza, że przepisy u.p.z.p. nie dają podstaw do ustalenia warunków rozbiórki. W ten sposób orzekały Wojewódzkie Sądu Administracyjne w Warszawie, Poznaniu, czy Gdańsku, a w oparciu o wyroki sądów administracyjnych swą praktykę kształtują samorządowe kolegia odwoławcze. Dotychczas bezpośrednio w kwestii powyższej nie wypowiadał się natomiast Naczelny Sąd Administracyjny.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej niejednokrotnie nie przyjmują wniosków o wydanie warunków rozbiórki, co zachęca z kolei projektantów do nieobejmowania rozbiórek zakresem wniosków o wydanie decyzji ustalających warunki zabudowy. W efekcie, na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, organy architektoniczno-budowlane wydają pozwolenia na rozbiórkę, nie wymagając wcześniejszego uzyskania decyzji o warunkach rozbiórki. Jeśli natomiast dana rozbiórka nie wymaga pozwolenia "rozbiórkowego", roboty budowlane prowadzi się wyłącznie w oparciu o tzw. zgłoszenie.

  • 1
  • 2

REKLAMA

PRIME PROPERTY PRIZE 2017

Do końca głosowania zostało


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA