PARTNERZY PORTALU

partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl

REKLAMA

Ostatni dzwonek dla płatności za użytkowanie wieczyste

  • Autor: Propertynews.pl
  • 09 mar 2016 12:18

Ostatni dzwonek dla płatności za użytkowanie wieczyste Fot. Fotolia

Do końca marca użytkownicy wieczyści zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok - przypomina Deloitte.

REKLAMA

Uiszczenie takiej opłaty może jednak rodzić wiele wątpliwości po stronie użytkownika wieczystego, w szczególności w sytuacji, w której co do wysokości opłaty rocznej toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub postępowanie sądowe o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości.

Powyższe wątpliwości, co do wysokości i sposobu rozliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, mogą pojawić się również w przypadku zbycia w trakcie roku prawa użytkowania wieczystego na rzecz innego podmiotu.

W przypadku, gdy użytkownik wieczysty złożył do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości, w wyniku czego wszczęte zostało właściwe postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym lub też sprawa trafiła na późniejszym etapie na drogę postępowania sądowego, użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rocznej w dotychczasowej wysokości.

Dopiero w przypadku ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej na skutek prawomocnego orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub prawomocnego orzeczenia sądu lub też w wyniku zawartej ugody, użytkownik wieczysty zobowiązany jest do dokonywania zapłaty opłaty rocznej w nowej wysokości i do jej ewentualnego wyrównania za poprzedni okres, tj. poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami w razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku. Przepis art. 71 ust. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczy jedynie sytuacji związanej z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego, nie odnosi się natomiast do sytuacji, w której prawo użytkowania wieczystego zostaje zbyte na rzecz innego podmiotu.

Przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie regulują sposobu dokonywania opłaty rocznej, ani też możliwości jej proporcjonalnego zmniejszenia, w przypadku zbycia prawa użytkowania wieczystego w trakcie roku kalendarzowego. Zagadnienie to było niejednokrotnie poruszane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonego w wyroku z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt I CSK 692/09: „W razie zbycia prawa użytkowania wieczystego w ciągu roku kalendarzowego zbywca jest zobowiązany do uiszczenia właścicielowi opłaty rocznej w rozmiarze odpowiadającym rzeczywistemu okresowi korzystania przez niego z nieruchomości obciążonej tym prawem (art. 238 KC).”

Z praktycznego punktu widzenia, możliwe jest również zawarcie odpowiednich postanowień w umowie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, z których wynikać będzie sposób rozliczenia opłaty rocznej pomiędzy starym, a nowym użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!


REKLAMA

Newsletter


Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail

Propertynews.pl: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

REKLAMA
REKLAMA