Nowi członkowie Zarządu wywodzą się z Grupy BRE Banku. Marcin Wojtachnio pełni funkcję dyrektora Biura Windykacji i Administrowania Kredytami w Departamencie Kredytów Detalicznych BRE Banku natomiast Marcin Romanowski w BRE Banku pracuje na stanowisku dyrektora Banku ds. Operacji Kredytowych.