• Świat i Europa boryka się z coraz większymi cenami mieszkań.
  • Więcej niż 1,8 bilion ludzi na całym świecie nie ma dostępu do odpowiednich warunków mieszkaniowych.
  • Do 2050 roku nawet 1,2 biliony ludzi może migrować czy też zmienić miejsce zamieszkania z powodu zmian klimatu i klęsk żywiołowych.
  • Istotne jest wykorzystanie zarówno publicznych, jak i prywatnych zasobów finansowych w celu ułatwienia wzrostu podaży przystępnych cenowo mieszkań.

Mieszkania choć są niezbędne dla egzystowania ludzkości na całym świecie, stają się co raz bardziej niedostępne. Przedstawiciele branży budowlanej alarmują, że obecny wzrost cen nieruchomości spowodowany inflacją, wzrostem stóp procentowych, materiałów budowlanych, energii i wprowadzanie nowych regulacji grozi kryzysem społecznym.

Organizacja Build Europe, którego członkiem jest Polski Związek Firm Deweloperskich uznało, że zagadnienie to ma tak uniwersalny charakter, że należało poruszyć te kwestie na szczycie G7 w Japonii.

- Jesteśmy blisko innych głównych krajów partnerskich i widzieliśmy, że wszyscy znajdujemy się w tym samym trendzie spadkowym. Wszyscy wpadliśmy w tę samą spiralę. Uważamy, że jest to ferment globalnego kryzysu społecznego. Dlatego  wraz z naszymi odpowiednikami z grupy G7: Kanadą, Francją, Niemcami, Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, postanowiliśmy podjąć działania - pisze Build Europe.

5 lipca  br. odbyła się także konferencja prasowa w trakcie której przedstawiano obecną sytuację odnośnie rynku nieruchomości oraz wskazano kierunki, jakie powinny zostać podjęte by zwiększyć dostęp do mieszkań spełniających oczekiwania ludzi na całym świecie.

- Więcej niż 1,8 bilion ludzi na całym świecie nie ma dostępu do odpowiednich warunków mieszkaniowych, a kolejne 150 milionów boryka się z problemem bezdomności - apeluje Build Europe.

Organizacja przekonuje, że już teraz należy zadbać o większą dostępność mieszkań, a globalni liderzy powinni rozpocząć działania, które przyczynią się do zatrzymania wzrostu cen nieruchomości. Zdaniem organizacji problem z roku na rok będzie się powiększał, między innymi ze względu na stały przyrost ludności, starzenie się społeczeństw, wyludnianie mniejszych ośrodków miejskich oraz nasilenie procesów migracyjnych związanych z rosnącym ubóstwem i zmianą klimatu. 

Międzynarodowy thinktank IEP przewiduje, że do 2050 roku nawet 1,2 biliony ludzi może migrować czy też zmienić miejsce zamieszkania z powodu zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

Problem jest palący. Ludzie na całym świecie coraz bardziej będą doświadczać problemów ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do zamieszkania ze względu na niewystarczającą podaż mieszkań przystępnych cenowo.

Kryzys przystępności cenowej mieszkań: wyzwania na całym świecie

Zdaniem Build Europe sektor nieruchomości na całym świecie boryka się aktualnie z wieloma problemami, które w konsekwencji wpływają na stały wzrost cen mieszkań. Wśród najważniejszych czynników wymieniono: wzrost cen materiałów budowlanych, brak odpowiednich i atrakcyjnych cenowo gruntów pod zabudowę mieszkaniową, wzrost stóp procentowych i podatków, spadek podaży mieszkań oraz niewystarczający wzrost dochodów w gospodarstwach domowych. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na mniejszą dostępność mieszkań jest stały wzrost kosztów realizacji nowych inwestycji, związany m.in z tzw. zjawiskiem "przeregulowania branży", zwłaszcza jeśli chodzi o regulacje związane z ochroną środowiska.

Sektor mieszkaniowy na całym świecie coraz bardziej odczuwa także brak odpowiednich gruntów pod zabudowę. Te które są dostępne, są bowiem bardzo drogie lub też nieatrakcyjnie zlokalizowane.

- Wiele państw już wprowadziło działania mające na celu przeciwdziałanie "sztucznemu" przekształcaniu gruntów i sprzyjające ponownemu wykorzystaniu nieużytków miejskich i przemysłowych. Polityka odbudowy miast "na własną rękę" zwiększa cenę gruntów pod zabudowę - zaznaczał Marc Pigeon, prezes Build Europe.

Przystępne ceny gruntów są kluczowe dla mieszkalnictwa, ponieważ stanowią one od 20 do 50 proc. ceny nieruchomości. Zmniejszenie liczby gruntów pod zabudowę zwiększa więc cenę mieszkań.

Wysokie stopy procentowe sprawiają, że mieszkania coraz trudniej dostępne

Nie mniej ważne aktualnie są obniżki stóp procentowych. Jak zaznaczał Marc Pigeon, wysokie stopy procentowe są niekorzystne zarówno dla deweloperów, jak i nabywców mieszkań.

- Dla kupujących wzrost stóp procentowych o 1 proc. odpowiada utracie siły nabywczej mieszkań o 8 proc, a dla deweloperów rosnące stopy oznaczają większe koszty produkcji mieszkań - mówił prezes Build Europe.

Niezbędne kroki do poprawy dostępności mieszkaniowej

W trakcie spotkania Marc Pigeaon zaznaczał, że tworzenie zrównoważonej podaży przystępnych cenowo mieszkań wymaga interwencji w całym "łańcuchu mieszkaniowym". 

Istotne jest wykorzystanie zarówno publicznych, jak i prywatnych zasobów finansowych w celu ułatwienia wzrostu podaży przystępnych cenowo mieszkań. Ważne jest zachęcanie prywatnych inwestorów do inwestycji w przystępne cenowo mieszkania czynszowe. Prywatni właściciele nieruchomości odgrywają ważną rolę ekonomiczną, którą należy uznać i wspierać - mówił Marc Pigeon.

Dodał, że kluczowe jest też wsparcie finansowe osób, które dopiero wchodzą na rynek mieszkaniowy i są zainteresowane zakupem pierwszego mieszkania.

Państwa powinny podjąć określone działania w ramach polityki publicznej

Musimy przyjąć myślenie przyszłościowe i kultywować kompleksową strategię obejmującą zatrudnienie, mieszkalnictwo, edukację, transport i inne istotne aspekty. Trzeba inwestować w infrastrukturę w celu zwiększenia atrakcyjności średnich miast, w których wydatki i koszty nieruchomości są stosunkowo niższe. To ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania wykluczającemu trendowi metropolizacji, który marginalizuje gospodarstwa domowe o skromnych i średnich dochodach - mówił Marc Pigeon.

Marc Pigeon dodał, że niezbędne jest połączenie podmiotów publicznych i prywatnych wokół działań zwiększających dostępność przystępnych cenowo mieszkań. W związku z tym zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne powinny być w stanie rozwijać podaż mieszkań, jak i mieszkań socjalnych - na tych samych warunkach, z tymi samymi ograniczeniami i korzyściami - aby zapewnić dach nad głową wszystkim obywatelom.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje