• Na koniec 2022 roku na rynku PRS znajdowało się ponad 10 300 mieszkań na wynajem, co stanowi wzrost o 40 proc. w ciągu roku - wynika z raportu opracowanego przez międzynarodową firmę doradczą Knight Frank i kancelarię Dentons.
  • Lokale, które są aktualnie w zasobach inwestorów PRS stanowią jedynie 1 proc. całego rynku najmu w Polsce.
  • Biorąc pod uwagę deficyt mieszkań w naszym kraju szacowany na poziomie 800 tys. jednostek, przewiduje się, że rynek PRS będzie dalej rósł.
  • Potencjał sektora dostrzegają inwestorzy private equity z Izraela, Skandynawii, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z raportu, w 2022 roku zasoby mieszkań dostępnych w wynajmie instytucjonalnym wzrosły o 40 proc. Całkowita liczba dostępnych lokali przekroczyła aktualnie 10 300 mieszkań, co stanowi 1 proc. udziału w rynku najmu w największych polskich miastach. Szacuje się też, że wskaźnik pustostanów w segmencie mieszkań na wynajem (PRS) odnotowuje się na poziomie mniejszym niż 3 proc.

Pod względem dostępnej liczby mieszkań z segmentu PRS przoduje Warszawa, która oferuje 4 200 mieszkań na wynajem, co przekłada się na ponad 40-procentowy udział w rynku PRS w Polsce.

Z badania Knight Frank, przeprowadzonego wśród 25 inwestorów instytucjonalnych, banków oraz deweloperów obecnych na rynku PRS w Polsce, wynika, że w 2023 roku około 85 proc. inwestorów planuje rozpocząć nowe projekty mieszkaniowe na terenie stolicy. W Krakowie znajduje się około 1 200 gotowych już mieszkań i ponad 40 proc. inwestorów planuje rozpoczęcie tam nowych projektów w 2023 roku.

Do końca 2023 roku do użytku zostanie oddanych około 6 500 mieszkań PRS. Grunty, na których może powstać około 35 tys. mieszkań zostały już zabezpieczone przez inwestorów.

Na potrzeby raportu przeprowadzono również ankietę wśród inwestorów, deweloperów i banków. Ponad 80 proc. inwestorów zadeklarowało w niej zakup nowych projektów PRS w Polsce w 2023 roku i jednocześnie ponad 50 proc. pozytywnie ocenia ogólne otoczenie prawne dotyczące finansowania inwestycji, realizacji i późniejszej działalności operacyjnej. Ten wskaźnik sentymentu buduje pozytywny obraz potencjału tego segmentu. Jednocześnie większość respondentów wskazuje na niestabilność podatkową jako czynnik niekorzystnie wpływający na realizację projektów PRS, a koszty finansowania oraz budowy jako główne ryzyka inwestycyjne i bariery wzrostu.

- Inwestorzy dostrzegają niekwestowany potencjał sektora PRS, a także znaczący deficyt mieszkań w Polsce, który jest szacowany na około 800 tys. jednostek. Obecny kontekst gospodarczo-polityczny, a w szczególności wojna w Ukrainie, jest elementem szerszej dyskusji o rynku w Polsce, ale nie stanowi przeszkody dla inwestorów. Silny popyt na wynajem mieszkań w największych miastach ma charakter bezprecedensowy, a dynamiczny wzrost czynszów w Polsce pozwala na realizowanie coraz wyższych zwrotów - skomentował Krzysztof Cipiur, Managing Partner, Head of Capital Markets w Knight Frank.

Dodał, że mimo solidnych podstaw inwestorzy instytucjonalni z m.in. Niemiec i Austrii wykazują się bardzo dużą ostrożnością, która wynika z rosnących kosztów finansowania inwestycji. W konsekwencji skupiają się oni na rodzimych rynkach.

Coraz większe zainteresowanie sektorem PRS w Polsce wykazują inwestorzy private equity z Izraela, Skandynawii i z Azji oraz inwestorzy instytucjonalni ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. W ich oczach przewagą Polski jest chłonny rynek najmu oraz rosnące czynsze 

Piotr Staniszewski, partner w Zespole Nieruchomości w kancelarii Dentons wyjaśnia, że w Polsce odczuwalny jest niedobór oferty nowoczesnych mieszkań w dobrych lokalizacjach, wynajmowanych od profesjonalnych operatorów.

- Nisza mieszkaniowa stwarza okazję do realizacji nowych projektów i to nie tylko w Warszawie, ale coraz częściej w dużych miastach, które mają również ogromny potencjał inwestycyjny. W tym roku liczymy na większą dynamikę tego rynku, wzrost liczby transakcji, a także na pojawienie się nowych graczy, którzy ulokują swój kapitał w tę nową klasę aktywów – podsumowuje Piotr Staniszewski.

Tomasz Krasowski, managing counsel w Zespole Prawa Podatkowego w kancelarii Dentons zaznacza z kolei, że inwestowanie w sektor PRS w Polsce powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konsekwencji podatkowych (w szczególności w zakresie VAT).

- Te konsekwencje mogą różnić się w zależności od struktury inwestycji i przyjętego modelu działalności, a także mogą mieć kluczowy wpływ na poziom rentowności inwestycji. Niezwykle ważna jest poprawna klasyfikacja podatkowa przedmiotu transakcji oraz zastosowanie właściwych stawek podatku VAT do wynajmu nieruchomości. Inwestorzy powinni uważnie śledzić zapowiedzi dotyczące potencjalnych nowych podatków, które mogą zostać nałożone na kupujących mieszkania hurtowo - podsumowuje Tomasz Krasowski. 

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl