• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Benefit Systems wzrosły w drugim kwartale o 12 proc. do poziomu 180,6 mln zł.
  • Z kolei zysk netto w drugim kwartale wyniósł 10,3 mln zł. Rok wcześniej spółka miała 40,8 mln zł straty.
  • Jednak w całym pierwszym półroczu 2021 r. spółka wygenerowała jedynie 279,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 49 proc. rok do roku).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w drugim kwartale o 12 proc. do poziomu 180,6 mln zł. Grupa odnotowała poprawę wyników na poziomie operacyjnym do poziomu 1,3 mln zł (wobec 33,9 mln zł straty rok wcześniej) oraz 10,3 mln zł zysku netto, przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego (wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej).

W całym pierwszym półroczu 2021 r. firma Benefit Systems wygenerowała 279,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 49 proc. rok do roku), co przełożyło się na stratę operacyjną w wysokości 48,1 mln zł (wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej) oraz stratę netto przypadającą akcjonariuszom podmiotu dominującego o wartości 38,6 mln zł (wobec 38,8 mln zł straty za I półrocze 2020 r.).

- Naszym priorytetem jest odbudowa bazy kart MultiSport w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Skupiamy się także na dalszym rozwoju technologicznym i digitalizacji naszej oferty benefitów pozapłacowych - wyjaśnia Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems. 

- Pandemia znacząco wpłynęła na rynek świadczeń pozapłacowych, w tym na potrzeby pracodawców i pracowników. Jeszcze ważniejsze stały się dla nich efektywne wsparcie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz kondycji psychofizycznej, możliwość personalizacji usług i dostęp do nich w formule online. Chcemy wykorzystać te trendy i oferować najlepsze rozwiązania, odpowiadające na aktualne oczekiwania naszych klientów. Dlatego w czerwcu zakupiliśmy spółkę YesIndeed, oferującą m.in. systemy grywalizacyjne. Dodatkowo rozszerzamy ofertę produktową MultiLife, rozwijamy Yes2move.com, a także zwiększamy liczbę placówek i usług w ramach Zdrofit Zdrowe Miejsce, tak by nasi klienci mogli korzystać z rozbudowanego i nowoczesnego pakietu świadczeń wspierających zdrowy styl życia – dodaje Bartosz Józefiak.

Polski rynek

Ponowne, pełne otwarcie obiektów sportowych w Polsce nastąpiło 28 maja tego roku. W efekcie w drugim kwartale segment "Polska" odnotował przychody na poziomie 117,4 mln zł (o 81 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2020 r), liczba kart w czerwcu była rok do roku wyższa o 10 proc. (548 tys. sztuk na koniec 2 kwartału 2021).

Obecnie w sieci partnerskiej działa ok. 4,2 tys. obiektów sportowych, a w omawianym okresie dodano 240 nowych obiektów oraz wprowadzono do oferty MultiSport cztery nowe aktywności sportowe.

Rynek zagraniczny

Na rynkach zagranicznych na koniec czerwca aktywnych było łącznie 250 tys. kart. Obiekty sportowe w Bułgarii i w Chorwacji działały przez cały drugi kwartał 2021 r., natomiast na Słowacji i w Czechach obostrzenia modyfikowano aż do końca maja.

Przychody segmentu "Zagranica" wyniosły drugim kwartale tego roku 54,8 mln zł, a zysk operacyjny 4,7 mln zł. W omawianym okresie w Czechach zamknięte zostały dwa kluby (obecnie 13 obiektów), natomiast liczba klubów własnościowych na pozostałych rynkach nie uległa zmianie: 9 w Bułgarii oraz 1 na Słowacji.

Dodatkowo trwają przygotowania do wejścia na rynek turecki, polegające na rejestracji spółki oraz rekrutacji kluczowych managerów.

W segmencie "Kafeterie" spółka kontynuuje rozwój technologiczny platformy oraz jej oferty produktowej. W drugim kwartale 2021 r. liczba użytkowników wyniosła 497,7 tys., a obroty 90,6 mln zł (wzrost aż o 43 proc. rok do roku). Przychody wyniosły 9,8 mln zł i były wyższe o 43 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl