• W I kwartale 2023 roku w Łodzi nie oddano do użytku żadnego nowego obiektu.
  • Całkowite zasoby biurowe w Łodzi pozostały na tym samym poziomie, tj. 632 tys. mkw.
  • Największa koncentracja budynków biurowych znajduje się w centrum miasta oraz dzielnicy Widzew.

Na koniec marca w realizacji zidentyfikowane było 48,1 tys. mkw. powierzchni biurowej, której finalizacje rozłożone są na kolejne dwa lata. Jeżeli deweloperzy dotrzymają planowanych terminów, to ponad 40 tys. mkw. trafi na rynek jeszcze w tym roku. Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Widzewska Manufaktura (29,9 tys. mkw., Cavatina Holding) oraz kolejny budynek kompleksu Fuzja (8,3 tys. mkw., Echo Investment).

Od stycznia do marca 2023 roku łódzcy najemcy podpisali umowy najmu na ponad 14,6 tys. mkw., co stanowiło 8 proc. całkowitego wolumenu umów zawartych w tym okresie w miastach regionalnych. Warto zaznaczyć, że odnotowany wynik był wyższy o 32 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

W strukturze transakcji najmu dominowały nowe umowy (82 proc.). W analizowanym okresie nie odnotowano żadnej umowy ekspansji, natomiast pozostałe 18 proc. stanowiły renegocjacje.

Stosunkowo wysoki popyt w połączeniu z brakiem nowej podaży skutkował obniżeniem się współczynnika pustostanu w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,5 pp., który na koniec marca 2023 roku wyniósł 20,5 proc. Odnotowany w Łodzi współczynnik pustostanów jest w dalszym ciągu najwyższym wynikiem wśród miast regionalnych.

Czynsze konkurencyjne

Łódź z uwagi na centralne położenie oraz różnorodne zaplecze edukacyjne i obfitość międzynarodowych koncernów jest atrakcyjnym miastem do rozwoju działalności. Notowane w mieście czynsze są konkurencyjne. Stawki wywoławcze czynszu na łódzkim rynku biurowym na koniec I kw. 2023 roku wynosiły od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie.

W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych, które hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, a to z kolei może prowadzić do wzrostu stawek czynszów zwłaszcza w nowych budynkach - mówi Filip Kowalski, Senior Negocjator w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

- Dodatkowo, nadal należy oczekiwać wzrostu stawek eksploatacyjnych z uwagi na wciąż postępujący wzrost cen usług oraz mediów. Stawki opłat eksploatacyjnych na koniec marca 2023 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 28,00 PLN/m kw./miesiąc – dodaje Filip Kowalski.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl