Reprezentacja europejskich polityków będzie jak co roku mocną stroną Kongresu. W tym roku za szczególnie ważną będzie można uznać obecność Miguela Arias Canete, komisarza Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej. To przecież nie od wczoraj istotny i niełatwy obszar dialogu Polska-Bruksela, od którego przyszłości zależą perspektywy rozwoju polskiej energetyki i gospodarki.

Teraz energia

Canete, doświadczony polityk i prawnik, były minister rolnictwa Hiszpanii, parlamentarzysta krajowy i europejski, był już gościem EKG w roku 2015. W roku 2016 przebywał z kolejną wizytą w Polsce, gdzie kontynuował dialog o planach redukcji emisji CO2 i kształcie polityki energetycznej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim (nota bene gościem EKG w roku 2017).

Komisarz konsekwentnie deklaruje poparcie dla energetyki opartej na nowych źródłach energii i dla ekspansji transportu o niskiej i zerowej emisji CO2. Canete jest też zwolennikiem modernizowania rynku energii Unii Europejskiej, by uniezależnić Wspólnotę od importu surowców energetycznych.

Dominique Ristori, generalny dyrektor ds. energii, pracuje w Komisji Europejskiej od... 1978 roku, a więc jest prawdopodobnie jednym z rekordzistów (pośród urzędników tej rangi), jeśli chodzi o staż i doświadczenie w strukturach europejskich.

Brał udział w kreowaniu polityki energetycznej UE. Zakres jego kompetencji i odpowiedzialności obejmuje tak różne dziedziny jak: energetyka jądrowa, ekologiczny transport, czy realizację postulatu “czysta energii dla wszystkich”.

Na początku procesu regulacji europejskiego sektora energetycznego Ristori odegrał ważną rolę w przygotowaniu i wprowadzaniu w życie dwóch pierwszych dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej.

Jest inicjatorem specjalistycznych europejskich forów we Florencji i Madrycie (dla sektorów energii elektrycznej i gazu), które gromadzą ministrów, operatorów systemów przesyłowych, dostawców, handlowców, konsumentów oraz giełdy energii.
Europa i świat

Wśród unijnych urzędników najwyższego szczebla spoza sektora energii na prezentację zasługuje przede wszystkim Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu.

W Komisji Europejskiej pod przewodnictwem José Manuela Barroso pełniła funkcję komisarza ds. spraw wewnętrznych. Za kadencji Jean-Claudea Junckera Malmström objęła stanowisko komisarza ds. handlu. Zajmuje się tematami wymiany handlowej, reprezentowaniem UE w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i na innych międzynarodowych forach handlowych czy negocjowaniem umów handlowych UE z kluczowymi krajami.

Obecność Malmström z pewnością wzbogaci merytorycznie blok tematów związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą Europy z krajami Azji i Afryki, ale także sesje poświęcone problemom wewnętrznym UE, a ściślej jednolitemu rynkowi Unii, czy - tak ważnym dla polskich firm - regulacjom dotyczącym pracowników delegowanych.

Uwagę mediów przyciągnie zapewne wyrazista i barwna postać Justiny Mutale, działaczki i liderki społecznej, animatorki wielu przedsięwzięć związanych ze statusem i perspektywami społeczno-gospodarczego rozwoju Afryki i afrykańskiej diaspory w świecie.

Mutale nosi tytuł Afrykańskiej Kobiety Roku, jest założycielką Justina Mutale Foundation for Women's Leadership oraz członkinią i liderką wielu organizacji międzynarodowych działających na rzecz równouprawnienia płci, awansu społecznego i zawodowego kobiet, edukacji i oświaty zdrowotnej. Wśród projektów społecznych, które animuje, jest m.in. Positive Runway: The Global Catwalk, którego celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS.

Wśród uczestników spoza Europy o rozpoznawalnym nazwiskach warto wymienić Iana Brzezińskiego (prywatnie syn Zbigniewa - wieloletniego doradcy prezydentów USA), amerykańskiego eksperta ds. polityki zagranicznej i spraw wojskowych, doradcy sekretarza obrony ds. Europy i NATO w administracji George W. Busha.

Gabinet Brzezińskiego w latach 2001-2005 opracował, koordynował i realizował dwustronne i regionalne strategie zaangażowania oraz wytyczne obronne. Do jego obowiązków należało kierowanie ekspansją NATO, planowanie i transformacja sił Sojuszu oraz operacje wojskowe. Kluczowe osiągnięcia jego kadencji to ekspansja członkowska NATO w 2004 roku, utworzenie Sił Szybkiego Reagowania NATO oraz koordynacja europejskich posiłków militarnych w operacjach kierowanych przez USA i NATO w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach.
Polityka, gospodarka, przyszłość

Urzędujący komisarze nie wyczerpują listy europejskich VIP-ów. Do Katowic przyjedzie także Herman Van Rompuy, pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej. To pod jego przewodnictwem (po roku 2009) Rada zdecydowanie zyskała na znaczeniu, a jej przewodniczący zaczął reprezentować Unię na zewnątrz w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i wspólnej polityki zagranicznej.

Jego propozycje zgłaszane przez pięć lat europejskiej kadencji mają dziś wpływ na mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej (zaproponował stworzenie Unii Bankowej, optował za stworzenie unii energetycznej).

Oceniany jako sprawny mediator i mistrz kompromisu Van Rompuy potwierdzał te umiejętności już jako premier Belgii 2008-2009 godząc interesy i dążenia Flamandów i Walonów.

Mocna w agendzie Kongresu tematyka pomocy rozwojowej, obok tematów związanych z europejską energetyką, zainteresuje zapewne Andrisa Piebalgsa, komisarza UE ds. energii 2004-2010 i ds. rozwoju w latach 2010-2014. Pochodzący z Łotwy komisarz o podwójnej specjalności będzie gościem EKG już po raz drugi (po raz pierwszy w roku 2013).W kręgu premierów

Ze znanej w Europie rodziny o tradycjach politycznych pochodzi Jorgos Papandreu, premier Grecji w latach 2009-2011. Jego dziadek, Jeorios Papandreu, był trzykrotnie premierem, ojciec Andreas Papandreu - dwukrotnie. Wnuk, który jako szef rządu w trudnym dla Grecji czasie realizował kolejne pakiety oszczędności i reform, angażował się też w rozwiązanie problem narodowościowego na Cyprze.

Swoje poglądy na aktualne problemy gospodarcze, a przede wszystkim społeczne i przyszłość Unii Europejskiej wyłoży zapewne Iveta Radičová, premier Słowacji 2010-2012, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii naszego południowego sąsiada. Wcześniej zajmowała stanowisko ministra pracy, spraw socjalnych i rodziny w rządzie reformatora słowackiej gospodarki Mikuláša Dzurindy. Była także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw polityki społecznej.

Inne aspekty europejskiej polityki naświetlą zapewne goście z pogranicza polityki i wielkiego biznesu. Wśród nich - Alexander Stubb, były premier Finlandii (2014-2015), minister finansów tego kraju, europejski negocjator z ramienia Finlandii, a obecnie wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Trudno nie doceniać roli tej instytucji w kontekście europejskiego potencjału międzynarodowej konkurencyjności - to także jeden z wiodących tematów Kongresu.

Eckart von Klaeden, będzie na Kongresie reprezentował największy europejski biznes; to były bliski współpracownik Angeli Merkel, w latach 2009-2013 minister stanu w urzędzie kanclerskim, a obecnie lobbysta z europejskich salonów - szef departamentu polityki i stosunków zewnętrznych Daimler AG.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl