W listopadzie 2018 roku zawarta została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

W trakcie realizacji robót, uwzględniając korzystne warunki dla zamawiającego skrócono termin wykonania inwestycji o 3 miesiące oraz zwiększono ilość miejsc postojowych na projektowanym parkingu. Strony umowy postanowiły wprowadzić roboty zamienne w stosunku do pierwotnie zaprojektowanych.

Roboty zamienne polegają na zamianie technologii wykonania stropów oraz zwiększeniu ilości miejsc postojowych na projektowanym parkingu o 12-14 miejsc. Wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje bez zmian.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl