- Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia są doskonałym miejscem dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych. Potwierdzają to statystyki - zdecydowana większość działających tu centrów usług dla biznesu rozszerzyła w ostatnich latach zakres świadczonych usług i poziom zaawansowania działalności, zwiększając przy tym zatrudnienie. Jestem przekonany, że w kolejnych latach, przy wsparciu władz lokalnych, ten trend nie tylko zostanie zachowany, ale będzie miał też tendencję rosnącą - ocenił dyrektor zarządzający firmy Capgemini Marcin Nowak.

Capgemini to międzynarodowa firma świadcząca m.in. usługi informatyczne i finansowo-księgowe dla klientów w wielu krajach świata. Jak informowano przed kilkoma tygodniami, w tym roku firma zamierza w tym roku przyjąć do pracy w swoim oddziale w Katowicach ok. 200 osób; również na kolejne lata prognozuje rozwój i wzrost zatrudnienia.

Obecnie oddziały Capgemini w Katowicach i Opolu zatrudniają ok. 2,2 tys. osób wobec ponad 7,7 tys. wszystkich polskich pracowników tej firmy. W Katowicach znajdują się dwie jednostki Capgemini: Business Services, zajmujący się obsługą procesów biznesowych i zarządzania przedsiębiorstwami będącymi klientami firmy, oraz Cloud Infrastructure Services, zapewniający wsparcie techniczne.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest największym pracodawcą w Polsce, rozwijając się w tempie 15-20 proc. rocznie. Według danych ABSL aglomeracja katowicka to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków takich usług w Polsce oraz jeden z dziesięciu w Europie środkowo-wschodniej. Firmy tego sektora w Katowicach i okolicy dają pracę przeszło 20 tys. osób - to 8 proc. zatrudnienia w tym sektorze w kraju. Ponad połowa zatrudnionych zajmuje się usługami informatycznymi.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zlokalizowane są 92 centra usług, należące do 83 inwestorów z 20 krajów. Poza 23 inwestorami polskimi to głównie firmy z USA (21) i Niemiec (osiem), a także podmioty z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i 12 innych państw. Dominują centra IT, których jest 44, a w dalszej kolejności: centra usług wspólnych (22), centra badawczo-rozwojowe (14) oraz 12 centrów outsourcingu usług biznesowych.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił, że samorząd konsekwentnie stara się budować pozycję miasta jako miejsca przyjaznego dla biznesu. "Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Katowic i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe" - powiedział, zwracając uwagę, że potencjał Katowic należy widzieć w kontekście - naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym - całej metropolii.

"Katowice są przyjazne dla biznesu - a potwierdzają to firmy, które zdecydowały się u nas zainwestować. To wzorcowy model win-win (obopólnych korzyści). Każdy nowy inwestor to nowe miejsca pracy czy też podatki wpływające do budżetu miasta" - wyliczał Krupa, wskazując na działania samorządu służące temu, by Katowice z roku na rok stawały się bardziej atrakcyjne dla biznesu.

W stolicy Górnego Śląska - według raportu Colliers International - jest ponad 460 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co pod tym względem sytuuje miasto na piątym miejscu w Polsce. "Duży nacisk kładziemy na rozwój tzw. przemysłu czasu wolnego - bo o to dziś pytają inwestorzy, zastanawiając się, co ich pracownicy będą robić popołudniami i wieczorami" - dodał prezydent Katowic, wśród propozycji miasta wymieniając m.in. dużej rangi wydarzenia sportowe i kulturalne oraz bliskość terenów zielonych.

Szansą na dalszy rozwój sektora usług dla biznesu ma być m.in. stworzona w ub. roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, skupiająca 41 miast i gmin regionu. "Jedno - nawet największe i najbogatsze, ale funkcjonujące samodzielnie - miasto nie byłoby tak silne i nie miałoby tyle do zaoferowania, co synergia potencjałów wszystkich 41 członków metropolii. Uzupełniamy się, jesteśmy dla siebie wsparciem, bo wiemy, że działając razem, możemy przedstawić najlepsze propozycje" - ocenił przewodniczący zarządu metropolii Kazimierz Karolczak, wskazując, iż metropolia ma być narzędziem do podnoszenia komfortu i jakości życia mieszkańców, ale także do przyspieszenia rozwoju tego obszaru.

W Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak: Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

Z zaprezentowanego w grudniu ub. roku przez Urząd Miasta w Katowicach raportu ABSL "Usługi biznesowe w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej" wynika, iż w najbliższych trzech latach liczba osób zatrudnionych w aglomeracji katowickiej w sektorze usług dla biznesu (Business Services Sector) wzrośnie do ponad 23 tys. Analitycy szacują, że w 2020 r. zatrudnienie w centrach wzrośnie w aglomeracji katowickiej co najmniej o 15 proc., do ponad 23 tys. osób, a łączna liczba centrów - w tzw. konserwatywnym scenariuszu - przekroczy sto.

Sektor usług dla biznesu to najszybciej rozwijający się i generujący najwięcej miejsc pracy obszar polskiej gospodarki. Liderami są Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl