Pierwszy z biurowców, Goeppert – Mayer, jako pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce, a drugi w Europie kontynentalnej, otrzymał w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding, potwierdzając tym samym przyjazność dla środowiska naturalnego oraz komfort użytkowników budynków.

Pozostałe dwa budynki biurowe - Stern i Alder - zostały certyfikowane na poziomie Excellent.

Budynek czwarty Bloch jest obecnie w procesie certyfikacji – docelowy poziom to także Outstanding.

Trigeneracja, OZE i inne

Uzyskanie certyfikacji na tak wysokim poziomie umożliwiło zastosowanie wysokosprawnego ogrzewania gazowego, systemu trigeneracji – skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, 

Zastosowano również energooszczędny system oświetleniowy zintegrowany z głowicą pogodową oraz sterowanymi żaluzjami o wysokiej izolacyjności termicznej optymalizującymi natężenie światła, nowoczesnych central wentylacyjnych z wysokosprawnym systemem odzysku ciepła, energooszczędnych wind, gromadzenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej, wodooszczędnej armatury, stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym, zielonych dachów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Zaawansowany w obszarze efektywności energetycznej budynek Bloch spełnia wymogi, które zaczną obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2021 r. Całościowe zapotrzebowanie energii pierwotnej budynku wynosi zaledwie 30 proc. względem budynku referencyjnego.

Udzielona przez BOŚ Bank pożyczka na okres 10 lat pozwoli na zrefinansowanie wcześniej udzielonych przez bank kredytów oraz realizację przez spółkę kolejnych inwestycji.

Budynek sam wyprodukuje energię

Historia energooszczędnych budynków sięga przynajmniej do roku 2012. Wtedy otwarto pierwszy energooszczędny biurowiec w ramach kompleksu GPP Business Park. W roku 2014 oddano do eksploatacji budynek drugi i trzeci,  a z początkiem roku 2019 r. budynek czwarty.

- Czwarty obiekt, nazwany Bloch, od imienia urodzonego na Śląsku noblisty Konrada Blocha, jest plus energetyczny w obszarze wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że produkujemy w budynku więcej ciepła odpadowego w skojarzeniu z energią elektryczną niż wynosi jego zapotrzebowanie na cele grzewcze w ujęciu rocznym - tłumaczy WNP.pl Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park.

Najważniejsze jest to, że wyprodukowana w budynku Bloch energia elektryczna w 100 proc. pokrywa jego zapotrzebowanie oraz najemców na ten rodzaj energii, bo dzięki temu biurowiec może normalnie funkcjonować w przypadku całkowitego i długotrwałego odcięcia od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz.

Energia potrzebna do zasilania urządzeń pomocniczych, takich jak pompy czy wentylatory, pochodzi
z zainstalowanych na dachu biurowca paneli fotowoltaicznych. Moc instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku Bloch to 25 kW energii elektrycznej.

Całkowite roczne nakłady energii pierwotnej dla nowego budynku biurowego GPP Business Park - Bloch - nie powinny przekroczyć 57 kWh na metr kw.

Warto przypomnieć, że zgodnie z normami prawnymi, jakie będą obowiązywały od roku 2021 wartość ta nie powinna przekraczać 115 kWh na m kw. rocznie. Dla obecnie budowanych budynków biurowych nakłady energii pierwotnej nie powinny przekroczyć 180 kWh na m kw. rocznie.

Czytaj więcej na WNP.pl

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl