Zielony budynek jest powszechnie uważany za wyznacznik zrównoważonego rozwoju oraz wysokiego stopnia świadomości społecznej. Prezentowane badanie, przeprowadzone w skali globalnej, obrazuje różnice pomiędzy poszczególnymi regionami – jednakże w każdym z nich możemy zaobserwować progres w nadchodzących latach.

Badania zrealizowano na grupie ponad 1000 uczestników z 69 krajów – w tym  Green  Building  Councils ze swoimi członkami (od architektów i przedsiębiorców, do właścicieli i inżynierów). Spośród krajów regionu europejskiego zwrócono szczególną uwagę na trzy: Niemcy, Polskę oraz Wielką Brytanię. Szacuje się, że rozwój zielonego budownictwa będzie bardziej równomierny w Polsce, niż w Niemczech albo Wielkiej Brytanii. Wzrost ten jest zdominowany przez sektor komercyjny - stymulowany przez świadomość biznesowych korzyści, jakie wypływają z oddziaływania na ludzi oraz środowisko wokoło. Zestawienie obecnych i wcześniejszych badań nad kondycją zielonego budownictwa na świecie z 2012 roku, potwierdza rozwój tej koncepcji. Polska jest po raz pierwszy analizowana w tym raporcie.

Przewidziany wzrost w dużej mierze zostanie napędzony przez kraje, które wciąż rozwijają zielony rynek: Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Arabię Saudyjską, Afrykę Południową, Chiny czy Indie. Zaobserwować to możemy w znaczącym powiększeniu liczby projektów, które kraje te planują realizować w dziedzinie zielonego budownictwa.

Globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co 3 kolejne lata. Właściciele zielonych budynków obserwują średni wzrost wartości na poziomie 7% w stosunku do budynków tradycyjnych.

Najlepiej rozwijającym się sektorem zielonego budownictwa jest sektor biurowy. Niemal połowa ze wszystkich respondentów (46 %) prognozuje zrealizować zielony projekt biurowy w przeciągu najbliższych trzech lat.

Najczęściej wymienianą korzyścią zrównoważonego budownictwa są obniżone koszty operacyjne, ale około 30% badanych za równie ważne uważa: jakość budynku potwierdzoną przez certyfikację, edukację najemców oraz wyższą wartość budynku w momencie sprzedaży.

Redukcja zużycia energii elektrycznej jest nadal najważniejszym powodem, dla którego wznoszone są zielone budynki. Na drugim miejscu plasuje się oszczędność zasobów, a następnie zmniejszenie zużycia wody.

- Green  Building  Councils  i ich członkowie na całym świecie odegrają kluczową rolę w utrzymaniu dynamiki tempa rozwoju przewidzianego dla zielonego budownictwa. Ich przywództwo i profesjonalizm będą istotne w ustawicznym realizowaniu społecznych i gospodarczych korzyści dla środowiska naturalnego, oferowanych przez zielone budynki - podsumowuje Terri Wills, CEO w WorldGBC.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl