• Praca zdalna, ukształtowana w głównej mierze przez czas pandemii, staje się coraz bardziej popularna.
  • Dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, rząd wprowadza nowelizację ustawy, począwszy od wzrostu stawek minimalnych, kwestii urlopowych, kontroli trzeźwości pracownika, aż po uregulowaną w prawie pracę zdalną.

Praca zdalna, ukształtowana w głównej mierze przez czas pandemii, staje się coraz bardziej popularna. W związku z tym, że wielu pracodawców decyduje się na taki tryb zatrudnienia swoich pracowników, wymaga ona uregulowania prawnego i wprowadzenia nowych przepisów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę praw zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Niewątpliwie, jest to atrakcyjna forma pracy dla obu stron. Pracownik zyskuje oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy oraz komfort w wykonywaniu pracy, zaś pracodawca nie ponosi kosztów związanych z zapewnieniem przestrzeni biurowej. Charakter pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem konkretnych procedur i zasad w miejscu pracy oraz wymaga obopólnej zgody określającej warunki zatrudnienia pracownika.

PropertyNews.pl - W BIURZE CZY ZDALNIE.png
PropertyNews.pl - W BIURZE CZY ZDALNIE.png

CZYTAJ WIĘCEJ

Z dniem 7 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Dotychczas panujące zasady opierały się na wprowadzonej podczas pandemii specustawie covidowej. Od kwietnia regulacje te ulegną zmianie, a przepisy będą oficjalnie znajdowały się w Kodeksie Pracy.

Praca zdalna: co się zmieni?

Nowelizacja ustawy ma na celu uregulowanie kwestii zatrudniania pracowników w trybie pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Wprowadza wiele zmian dotyczących czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technicznych stojących po stronie pracodawcy.

- Zatrudnianie pracownika w trybie pracy zdalnej wiąże się z wprowadzeniem regulaminu pracy zdalnej przez zakład pracy. Wszystkie regulacje zawarte w regulaminie danej firmy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zawartymi w nowelizacji ustawy - mówi ekspert z zakresu prawa pracy Wioletta Miros z Czupajło Ciskowski & Partnerzy Kancelaria Adwokacka.

Regulamin pracy zdalnej, co do zasady powinien określać generalne warunki wykonywania pracy zdalnej, obowiązki i prawa obydwu stron oraz narzędzia pracy zapewnione przez pracodawcę.

Każda firma umożliwiająca pracę zdalną, musi zapewnić materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy. Co więcej, pracodawca musi liczyć się z pokrywaniem kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, w formie ekwiwalentu bądź ryczałtu - mówi Wioletta Miros.

Jako, że praca zdalna nie ma charakteru powszechnego i nie na każdym stanowisku można wykonywać pracę na odległość, ustanowienie regulaminu pracy zdalnej nie jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Stanowi jedynie obowiązek dla firmy, chcącej zatrudniać pracowników w formie zdalnej lub hybrydowej 

Nowe regulacje pracy zdalnej to krok w kierunku nowoczesnego i elastycznego rynku pracy. Poza ogólnymi przepisami regulującymi formę pracy na odległość, ustawa wprowadza również tzw. okazjonalną pracę zdalną.

Zgodnie z art. 6733 Kodeksu Pracy § 1 „Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.”

Przepis ten wskazuje, że każdy pracownik ma prawo do wnioskowania o pracę zdalną. W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnić narzędzi pracy ani zwracać kosztów energii elektrycznej. Jest to dodatkowe udogodnienie dla osób zatrudnionych na zwykłych zasadach.

- Trzeba pamiętać, że pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia wniosku i nie uzasadniać podjęcia swojej decyzji. Możliwość pracy zdalnej w każdym przypadku powinna odbywać się za porozumieniem stron. Nowelizacja ustawy to jedynie prawne uregulowanie i zdefiniowanie notabene nowej formy pracy, umożliwiające dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb pracownika oraz pracodawcy – zaznacza ekspertka Wioletta Miros.

 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl