Podczas środowego otwarcia Centrum rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf mówił, że Centrum Nauka-Biznes (CeNaBiz) ma służyć "tworzeniu trampoliny dla transferu kreowanych na uczelni technologii do otoczenia".

"Ma to być miejsce, w którym z ludźmi nauki będą się spotykać ludzie biznesu, by określać swoje potrzeby, a potem realizować wspólne projekty" - powiedział prof. Tukiendord tłumacząc, że w jednostce tej mają się odbywać zarówno spotkania robocze, jak i konferencje czy seminaria.

Rektor PO przypomniał również, że biznes i nauka będą sobie wzajemnie potrzebne w kolejnych latach, gdy - zgodnie z wytycznymi - muszą wspólnie pozyskiwać unijne pieniądze np. na innowacje. "Nasze Centrum będzie temu służyć. Ma skupiać ludzi i myśli, a finalnie osiągnięcia" - zaznaczył.

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej dr inż. Łukasz Dymek tłumaczył, że inwestycja dot. utworzenia i wyposażenia Centrum Nauka - Biznes trwała łącznie dwa lata. Większość przeznaczonych na nią środków pochłonęła przebudowa i remont budynku o pow. 1,2 tys. mkw. Powstały w nim sale konferencyjne i seminaryjne oraz sale spotkań, wyposażone np. w nowoczesny sprzęty multimedialny i audiowizualny pozwalający m.in. na organizowanie transmisji on-line.

Jak poinformowały władze PO działania Centrum Nauka - Biznes mają się koncentrować m.in. na prowadzeniu punktów konsultacyjnych (np. rzecznika patentowego), organizacji seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń ogólnych i specjalistycznych czyli np. na kojarzeniu usługobiorców z usługodawcami.

"Centrum ma pomóc w transferze wiedzy z nauki do biznesu, a to oznacza, że każda inicjatywa, która wychodzi czy to ze środowiska naukowego czy biznesowego jest tu inicjatywą pożądaną" - podkreślił w rozmowie z mediami w środę dr Dymek.

CeNaBiz zostało utworzone za 5,3 mln zł, z czego 4,3 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie z działania dedykowanego wsparciu instytucji otoczenia biznesu z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2007-2013.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl