Podczas pierwszej fali Covid 19 wszyscy pracownicy biurowi Xella pracowali zdalnie. - Była to dla nas nowość, ponieważ przed pandemią home office w naszej firmie właściwie nie występował, albo był bardzo sporadyczny. Z upływem czasu, zgodnie z tym jak zachowywały się statystyki zachorowań w kraju, pracownicy administracyjni w Xella Polska częściowo wracali do biur. Jednak wciąż do tej pory nie zdecydowaliśmy się na całkowity powrót wszystkich osób do pracy w biurze - opowiada Marta Prokopek-Pyśk, HR Business Partner Xella Polska.

Są osoby, które właściwie od początku pandemii praktycznie cały czas pracują w biurze, ponieważ wybrały taki styl i jest to dla nich bardziej komfortowe i efektywne - przyznaje Marta Prokopek-Pyśk, HR Business Partner Xella Polska.

Wizyta w centrali raz w tygodniu 

Obecnie firma pracuje rotacyjnie – rekomendowana jest praca częściowo z domu, a częściowo w biurze. - Zależy nam na tym, aby pracownicy chociaż raz w tygodniu przychodzili do centrali i mogli osobiście załatwić niektóre sprawy, jak również spotkać się z kolegami i koleżankami z pracy. Obserwacje i doświadczenie podpowiada nam, że fizyczna obecność w biurze jest ważna z co najmniej kilku powodów. Jednym z nich jest podtrzymanie dobrego kontaktu z pracodawcą i poczucia przynależności do firmy - wylicza Beata Molska, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Xella Polska.

Kolejny to relacje z kolegami i koleżankami z pracy, bezpośrednia wymiana informacji, wiedzy, a także wzajemne wsparcie.

- Okazuje się, że kontakt wzrokowy i osobista rozmowa daje poczucie wspólnoty i bliskości z członkami zespołu - wyjaśnia Beata Molska.

Rekomendujemy pracę hybrydową i - sądząc po reakcjach pracowników - nikogo do takiego modelu nie musimy przekonywać. Wydaje się nam doskonałym rozwiązaniem na obecne czasy - przyznaje Beata Molska, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Xella Polska.

Pandemiczna wyprawka biurowa 

Warto pamiętać, że nie wszyscy pracownicy mają jednakowe warunki do pracy z domu, a niektórzy ich wręcz nie posiadają.

- Staramy się więc patrzeć indywidualnie na potrzeby pracowników Xella, zwracać uwagę na ich sytuację rodzinną, wsłuchać się w ich potrzeby. Są osoby, które właściwie od początku pandemii praktycznie cały czas pracują w biurze, ponieważ wybrały taki styl pracy i jest to dla nich bardziej komfortowe i efektywne - tłumaczy Marta Prokopek-Pyśk.

Dla wszystkich pracowników, którzy przychodzą do biura przygotowano „wyprawki” związane z pandemią, aby mogli czuć się jak najbardziej swobodnie i bezpiecznie pomimo trudnej sytuacji. Pracownicy dostali maseczki, przyłbice, a także płyny do dezynfekcji. Dodatkowo na recepcji cały czas są dostępne i uzupełniane na bieżąco, maseczki jednorazowe oraz rękawiczki.

- Dbamy także o to, aby nasi pracownicy nie spotykali się w biurze w większych skupiskach, dlatego ograniczyliśmy ilość osób, które mogą przebywać na przykład w kuchni, czy w salkach konferencyjnych - tłumaczy Marta Prokopek-Pyśk.

Wychodząc do przestrzeni zbiorowych (korytarz, kuchnia, łazienka itp.), wszyscy proszeni są o zakładanie maseczek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

- Staramy się ponadto, aby w działach o większej liczbie pracowników, w tym samym dniu, nie przebywali wszyscy członkowie danego zespołu. Wprowadzane są w tych przypadkach grafiki zespołowe pozwalające na zmniejszenie ilości osób i zachowanie bezpiecznej odległości, np. poprzez pracę przy co drugim biurku - dodaje Marta Prokopek-Pyśk. 

Koronawirusowa akcja plakatowa 

Dodatkowo zespół dostaje cykliczne informacje dotyczące sytuacji pandemicznej w Polsce, w tym także o wytycznych Xelli w związku z pandemią.

- Komunikację mailową wzmocniliśmy plakatową akcją informacyjną, w której przypominamy o trzech najważniejszych czynnikach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa: dystansie, noszeniu maseczek i dezynfekcji - informuje Marta Prokopek-Pyśk.

Jeśli chodzi o pracowników, którzy głównie pracują w formie home office i rzadziej bywają w biurze, zarządzający zwracają uwagę na to, aby mieli oni bieżący stały kontakt z firmą.

- Uczulamy managerów, aby przeprowadzać jak najczęstsze rozmowy z pracownikami poprzez dostępne komunikatory, koniecznie z włączonymi kamerkami, aby zachować kontakt wzrokowy. Można wówczas nie tylko na bieżąco wymienić informacje związane z biznesem, ale także po ludzku zapytać o zdrowie, sytuację i samopoczucie - tłumaczy Beata Molska, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Xella Polska.

Przyznaje, że pandemia zdecydowanie uelastyczniła podejście do pracy zdalnej - zarówno u pracodawcy, jak i u pracowników. To jest plus.

- Natomiast wydaje nam się, że pracownicy docenili także pracę w biurze: możliwość interakcji, bezpośredni kontakt, którego nie da się zastąpić komunikacją elektroniczną. Praca tylko i wyłącznie z domu wydaje się zubażać aspekty społeczne pracy i może czasem powodować pewne oderwanie od rzeczywistości, spadek motywacji, apatię. Dlatego, rekomendujemy pracę hybrydową i - sądząc po reakcjach pracowników - nikogo do takiego modelu nie musimy przekonywać. Wydaje się nam doskonałym rozwiązaniem na obecne czasy - zapewnia Beata Molska.

Zobacz biura na wynajem na Propertystock.pl

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl