- Dla 31 spółek zostały podpisane umowy zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w tym były to trzy spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa i 28 resztówek, czyli poniżej 10 proc. Akcje dwóch spółek z resztówkowym udziałem Skarbu Państwa zostały zbyte przez Giełdę Papierów Wartościowych - powiedział Małecki na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa omawiając raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2015.

Jak dodał, akcje jednej spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa zostały wniesione do Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Akcje 11 spółek zostały wniesione do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z czego 10 to resztówki, a jedna spółka z udziałem mniejszościowym Skarbu Państwa. Celem tej operacji było uporządkowanie struktury właścicielskiej w grupie kapitałowej - powiedział Małecki.

Przekazał, że 11 procesów prywatyzacyjnych zostało zakończonych bez wyłonienia inwestora, w tym sześć aukcji ogłoszonych publicznie z uwagi na brak oferty odwołano. Dla pięciu spółek zamknięto bez rozstrzygnięcia proces prywatyzacji prowadzony w trybie negocjacji.

Wiceminister przypomniał, że w grudniu 2015 roku została zatrzymana planowana na 2016 rok prywatyzacja Polskiego Holdingu Nieruchomości. - To wynikało ze zmiany podejścia do zarządzania majątkiem państwowym - dodał.

Z danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa - zgodnie ze stanem na koniec października br. - wynika, że w nadzorze ministra skarbu pozostaje 374 spółek. W tym 187 spółek prowadzących działalność, 75 spółek w likwidacji i nieprowadzących działalności, 62 spółki w upadłości, 50 spółek z akcjami/udziałami tylko pracowniczymi, w tym pracowniczymi nieprzydzielonymi. 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl