• W raporcie dotyczącym ESG GK Vantage Development opisuje podjęte działania na rzecz środowiska naturalnego.
  • W inwestycjach GK Vantage Development zastosowano m.in. panele fotowoltaiczne, chodniki antysmogowe, zbiorniki na wodę deszczową czy zielone dachy.
  • Vantage Development angażuje się także w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw sąsiedzkich. Spółka kontynuuje również projekty charytatywne poprzez uruchomiony w tym roku program wolontariacki „DOBROczynni”. 

Niemal od samego początku istnienia GK Vantage Development angażowała się w działania z zakresu CSR. Jednak to ostatnie dwa lata działalności spółki przyniosły zmianę w podejściu do zrównoważonego rozwoju. Wpływ na to miały rosnące oczekiwania klientów oraz lokalnych społeczności, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz konieczność uporządkowania kwestii związanych z Compliance.

Zwrócenie uwagi na środowisko naturalne

Nie bez znaczenia były również działania wewnątrz organizacji, zainicjowane po zmianie akcjonariatu i włączeniu wrocławskiego dewelopera do niemieckiej Grupy TAG w 2020 roku.

- Modyfikacja naszej strategii i rozszerzenie działalności o długoterminowy wynajem lokali pod marką Vantage Rent przyniosła wiele zmian w naszym podejściu do oferowanych produktów. Jesteśmy teraz nie tylko deweloperem, ale również zarządcą nieruchomości i podmiotem, który prowadzi pełną obsługę najmu - mówi Dariusz Pawlukowicz, członek zarządu Vantage Development, odpowiedzialny za kwestie ESG w spółce. 

- Stało się dla nas jasne, że musimy z większą uwagą pochylić się nad kwestiami ochrony środowiska naturalnego, rozwinąć nasze programy społeczne i wdrożyć polityki Compliance, aby długofalowo móc odpowiedzialnie zarządzać portfelem kilkudziesięciu tysięcy mieszkań na wynajem - kontynuuje.

W stronę zielonego budownictwa

W trakcie prac skupionych wokół stworzenia produktu mieszkań na wynajem, zespół VD przygotował katalog proekologicznych rozwiązań w nowych budynkach. W standardzie znalazły się panele fotowoltaiczne, chodniki antysmogowe, zbiorniki na wodę deszczową (oraz systemy nawadniania) czy zielone dachy na wybranych projektach.

Spółka podjęła konkretne działania, aby zwiększyć efektywność energetyczną swoich budynków. W najbliższych latach Grupa będzie realizować portfel mieszkań (sprzedaż, najem) w projektach ze wskaźnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) co najmniej 10 proc. niższym niż obowiązujące wytyczne techniczne dla danego typu budynku.  

Ponadto w celu offsetowania szkodliwych emisji CO2, Vantage Development rozpoczęło w kwietniu tego roku współpracę z Posadzimy.pl. W wyniku tego, w imieniu spółki dokonano 400 pierwszych nasadzeń drzew w czterech województwach, w których działa nowy partner spółki.  

W dialogu z interesariuszami

Przygotowując raport ESG, spółka dokonała identyfikacji potrzeb swoich interesariuszy i włączyła ich do procesu wyboru tematów opisanych w swojej pierwszej publikacji. Vantage Development angażuje się także w działania na rzecz społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw sąsiedzkich, realizując ogólnodostępną infrastrukturę czy tworząc tereny zielone (również na działkach miejskich).  

Spółka kontynuuje swoje projekty charytatywne poprzez uruchomiony w tym roku program wolontariacki „DOBROczynni”. Pracownicy oraz współpracownicy organizacji mogą zgłaszać projekty do wewnętrznego konkursu, w ramach którego otrzymują finansowe granty na realizację działań w lokalnych społecznościach. Ponadto każdy z członków zespołu VD może skorzystać z 1 dodatkowego dnia wolnego na prace wolontariackie w ciągu roku.

Etyczny biznes

W marcu ubiegłego roku Grupa przyjęła komplet Polityk Compliance, które regulują działalność organizacji i zapewniają zgodność jej funkcjonowania w kontekście obowiązujących przepisów prawnych.

Władze spółki powołały także Compliance Officera, który raportuje bezpośrednio do Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Do jego obowiązków należy m.in. prowadzenie postępowań wyjaśniających w odniesieniu do przypadków nieprawidłowości, zgłaszanych przez interesariuszy organizacji. Zrobić to może każdy, anonimowo za pomocą zewnętrznego systemu, udostępnionego na stronie internetowej VD. 

Od połowy 2021 roku w spółce działa również interdyscyplinarna Grupa Doradców ESG, której zadaniem jest inicjowanie oraz wdrażanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wydany właśnie raport jest jednym z przykładów działań zespołu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl