• Biuro w Olsztynie będzie odpowiadać za realizację zadań Agencji związanych z koncepcją Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), ze wspieraniem przedsiębiorstw w okresowych trudnościach oraz za realizację działań informacyjnych i promocyjnych.
  • Do zadań biura będzie należeć m.in. identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej, popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.
  • Biuro będzie uzupełnieniem działalności już istniejącego w Olsztynie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzy Puda poinformował, że "utworzenie Biura PARP w Olsztynie to ważny i potrzebny krok ku wspieraniu i umacnianiu konkurencyjności firm z województwa warmińsko-mazurskiego".

Biuro będzie uzupełnieniem działalności już istniejącego w Olsztynie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pozwoli to dotrzeć z informacją o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich do jeszcze szerszego grona przedsiębiorców.

"Jestem przekonany, że dzięki fachowemu wsparciu, składane przez nich wnioski będą jeszcze lepszej jakości. Widzimy, jak bardzo aktywni i skuteczni w staraniach o unijne dotacje są przedsiębiorcy z tego regionu i jak duży jest potencjał do dalszych inwestycji. Wierzymy, że takie miejsca na funduszowej mapie Polski jak Biuro PARP czy PIFE pomogą skutecznie sięgać firmom z Warmii i Mazur po unijne dotacje, a co za tym idzie, przyczynią się nie tylko do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale też do dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu" - podkreślił cytowany w komunikacie Puda.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano 652 projekty na kwotę niemal 1,4 mld zł z Funduszy Europejskich. Środki te umożliwiły kilkuset firmom wchodzenie na rynki zagraniczne, digitalizację i automatyzację przemysłu, zmianę i ulepszenie procesu produkcji czy designu produktu, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników.

W samym Olsztynie powstało 175 projektów, które otrzymały łącznie ponad 836,8 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. W ramach Programu Polska Wschodnia zrealizowano 123 umowy w Olsztynie na kwotę ponad 751,6 mln zł, w ramach Programu Inteligentny Rozwój zrealizowano 46 umów o wartości niemal 58,8 mln zł, a w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowano 2 umowy na kwotę ponad 12,4 mln zł. Ponadto zrealizowano 4 umowy o wartości niemal 14 mln zł z Funduszy Norweskich.

Znaczną część środków z Programu Polska Wschodnia przeznaczono na rozwój infrastruktury i mobilności w woj. warmińsko-mazurskim. Ponad 668 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich przeznaczono na drogi, rozwój komunikacji miejskiej czy ścieżki rowerowe na Warmii i Mazurach.

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur potrzebują wsparcia, a Biuro Regionalne PARP właśnie w Olsztynie, przyczyni się do efektywności i skuteczności lokalnych firm - oceniła wiceminister rozwoju i przedsiębiorczości Olga Semeniuk-Patkowska.

Biuro Regionalne w Olsztynie jest już drugą po poznańskiej regionalną filią PARP. Jego uruchomienie to praktyczna odpowiedź na inicjatywę decentralizacji instytucji ogólnopolskich, skupionych głównie w Warszawie.

Siedziba Biura znajduje się w budynku Cezal przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Olsztynie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl