• To kolejny krok w sporze pomiędzy Grupą RF a Reino Capital oraz jego spółką zależną - REINO Partners.
  • Umowa dotyczy inwestycji realizowanych przez powołany w ramach umowy o strategicznym partnerstwie fundusz REINO RF CEE Real Estate SCA.
  • Zarząd REINO Capital  zdecydował o dochodzeniu od RF CorVal Europe Ltd, RF CorVal International Holdings oraz menedżerów reprezentujących te spółki, naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnymi z prawem działaniami tych podmiotów, w szczególności w związku z transakcją nabycia aktywów i spółek operacyjnych Grupy Buma.

Szacowana wartość szkody poniesionej przez spółki z GK Reino przekracza kwotę 78,6 mln euro (według aktualnego kursu - 374,2 mln zł). Do osób odpowiedzialnych za wyrządzenie szkody wystosowane zostało wezwanie do zapłaty.

Działania podmiotów Grupy RF uniemożliwiły realizację istotnej części strategicznych celów inwestycyjnych Reino, w szczególności w zakresie uzupełnienia holdingu o dodatkowe spółki operacyjne. Doprowadziło to do utraty znaczących korzyści (...). Jednocześnie w związku z wycofaniem się podmiotów z Grupy RF Corval ze wspólnie realizowanych projektów, Reino Capitals poniosło straty finansowe - informuje firma.

Jak dodaje w komunikacie, brak możliwości ustalenia warunków ostatecznego rozliczenia współpracy stron w ramach umowy o partnerstwie strategicznym sprawił, że w celu ochrony interesów Reino, niezbędne stało się skierowanie na drogę sądową roszczeń o naprawienie szkody.

RF zrezygnowało z przejęcia spółek Bumy

Przypomnijmy, pod koniec lutego 2020 r. giełdowy holding REINO Capital oraz Grupa RF CorVal podpisały przedwstępną umowę nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA. Reino miało zakupić spółki operacyjne, m.in spółkę deweloperską, generalnego wykonawcę oraz Property Managera i Facility Managera, a RF CorVal miało przejąć aktywa biurowe i grunty. 

W maju 2020 r. zarząd REINO Capital otrzymał oświadczenie, złożone przez Andrew Robertsa w imieniu RF CorVal International Holdings Limited, o odstąpieniu od przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży.

Spór się zaostrza

Reino Capital złożył większościowym wspólnikom funduszu ofertę odkupienia posiadanych przez nich udziałów, uznając, że jest to optymalny sposób zaspokojenia wszelkich wzajemnych roszczeń.

W lipcu Reino otrzymało pozew od Grupy RF dotyczący zapłaty kwoty ok. 2,9 mln euro wraz z odsetkami w wysokości 8  proc. w skali roku. Pozew nie zawierał jednak uzasadnienia. Podstawą roszczeń  była umowa dotycząca inwestycji realizowanych przez powołany w ramach umowy o strategicznym partnerstwie fundusz REINO RF CEE Real Estate SCA.

Reino poinformowało również, że podjęło działania niezbędne do obrony przed roszczeniami podmiotów z Grupy RF.

 

 

 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl