PARTNERZY PORTALU

Wszystko o ESG na rynku nieruchomości w Polsce

Wszystko o ESG na rynku nieruchomości w Polsce
Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills.mat.pras.
  • Autor: propertynews.pl
  • Dodano: 18 sty 2022 11:29

Zagraniczni inwestorzy szukają inwestycji, które spełniają nie tylko normy środowiskowe, ale również inne kryteria. Najemcy coraz częściej zwracają uwagę na wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją, a do pociągu z napisem ESG wsiedli już najwięksi gracze na świecie - tłumaczy Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills.

  • Autor: propertynews.pl
  • Dodano: 18 sty 2022 11:29

Spełnianie wymogów ESG przestaje być kwestią dobrego wizerunku firmy, a staje się czynnikiem decydującym o powodzeniu biznesowych inwestycji. Czy będą w coraz większym stopniu kształtować wycenę nieruchomości?

Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju Savills: Budując nieruchomość lub modernizując istniejącą w zgodzie z ESG, a potem odpowiednio nią zarządzając, gwarantujemy sobie spokój na lata. Zignorowanie tego trendu niesie za sobą ogromne ryzyko i może się przełożyć na spadek zainteresowania ze strony najemców i inwestorów, a w konsekwencji doprowadzić do obniżenia wartości nieruchomości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W maju 2021 r., jeden z największych funduszy inwestycyjnych Blackstone Group ogłosił, że od wszystkich spółek w swoim portfelu oczekuje przedstawienia raportów ESG. Ten sam fundusz już w 2020 r. zapowiedział ograniczenie emisji CO2 we wszystkich swoich nowych inwestycjach o 15 proc. Od 2006 r. pod patronatem ONZ rozwija się sieć UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), do której zapisują się inwestorzy deklarujący, że biorą pod uwagę zagadnienia ESG przy decyzjach inwestycyjnych. Liczba członków-sygnatariuszy UNPRI rośnie nieprzerwanie od 2006 r. i w 2021 r. wyniosła prawie 4 tys. podmiotów, które zarządzają aktywami o łącznej wartości 121 bilionów dolarów. To wzrost o odpowiednio 26 proc. i 17 proc. w stosunku do 2020 r.

Co te dane pokazują?

Nie mamy do czynienia z marginalnym zjawiskiem, lecz z prawdziwą rewolucją, a do pociągu z napisem ESG wsiedli już najwięksi gracze na świecie. Zagraniczni inwestorzy szukają inwestycji, które spełniają nie tylko normy środowiskowe, ale również inne kryteria ESG. Najemcy powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych coraz częściej zwracają uwagę na wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Działanie zgodnie ze wszystkimi aspektami ESG, nie tylko tymi środowiskowym, będzie coraz częściej kartą przetargową w walce o najemców. Oprócz argumentów przemawiających za ESG, warto pamiętać, że dla wielu podmiotów nie będzie to kwestia wyboru, ale konieczność. Obowiązek raportowania niefinansowego narzucany będzie na coraz większą grupę podmiotów gospodarczych.

Dane środowiskowe są mierzalne, co ułatwia ich gromadzenie i raportowanie. Natomiast wskaźniki społeczne i ładu korporacyjnego są w większym stopniu jakościowe i deklaratywne – w konsekwencji, trudniej je monitorować. Jak sobie firmy z tym radzą?

Na rynku nieruchomości komercyjnych troska o ekologię nie jest już niczym nowym, a przewagę konkurencyjną będą budować przede wszystkim działania zgodne z tematyką kryjącą się pod literami S (społeczeństwo) i G (ład korporacyjny i zarządczy).

Jednym z kluczowych zagadnień jest Diversity & Inclusion (różnorodność w środowisku pracy), co przejawia się m.in. w równej dostępności do najwyższych stanowisk kierowniczych i zarządów spółek oraz w zrównaniu wynagrodzeń osób na tych samych stanowiskach niezależnie od płci, narodowości, wyznania, niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej.

Raport Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2021”, pokazuje, że co druga kobieta i co piąty mężczyzna uważa, że płeć pracownika wpływa na perspektywę uzyskania awansu. Duże różnice w odpowiedziach specjalistów i specjalistek widoczne są także przy pytaniu o poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia. 70 proc. mężczyzn uważa, że płeć pracownika nie ma wpływu na wysokość pensji, jednak takie zdanie podziela zaledwie 36 proc. kobiet. Dysproporcja ta na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie.

Jak korporacje sobie z tym radzą?

Już dziś międzynarodowe fundusze inwestycyjne oraz banki pytają swoich partnerów biznesowych o wykazanie różnorodności w zarządach, przedstawienie działań służących poprawie wskaźników D&I, wykazanie „Gender Pay Gap” (różnic w wynagrodzeniach) i planowanych działań naprawczych oraz np. dostępu kobiet do obszarów STEM w ramach organizacji (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Dla przykładu, w Savills D&I jest jednym z kluczowych dla nas obszarów. W 2021 r. nasze biuro w Warszawie zostało sygnatariuszem Karty Różnorodności w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ważnym elementem jest również wpływ społeczny organizacji. Jak zmierzyć wartość społeczną organizacji?

Dostępne są międzynarodowe narzędzia takie np. jak „Social and Human Capital Protocol”, „LBG Framework”, „Impact Reporting & Investment Standards (IRIS)”, „Social Return on Investment (SROI)” czy też „Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT), które pozwalają zmierzyć wartość społeczną organizacji. Narzędzia te pomocne są szczególnie inwestorom.

Należy również pamiętać, że wchodząca w życie od 1 stycznia 2020 r. Taksonomia nakłada na firmy również obowiązek spełnienia minimalnych gwarancji społecznych. Będzie to miało przełożenie na przedstawienie w całym łańcuchu wartości organizacji procedur zapewniających przestrzeganie wytycznych OECD dla przedsiębiorców wielonarodowych: wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, osiem podstawowych konwencji wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącej zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.

Dyrektywa CSRD obejmie od 1 grudnia 2022 r. obowiązkiem raportowania niefinansowego nie tylko spółki giełdowe, ale także spółki niepubliczne, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Oznacza to, że ok. 3,6 tys. spółek w Polsce będzie zobowiązanych do raportowania ESG. Obecnie to dotyczy tylko ok. 150. To przepaść, więc chyba rynek czeka rewolucja?

Dokładnie tak, 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSDR (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącej raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, która ma zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (2014/95/UE) w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności (NFDR). Wraz z oczekiwanym wejściem w życie dyrektywy CSDR zostanie znacznie rozszerzony katalog podmiotów objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Będą mu podlegać już nie tylko niektóre duże jednostki oraz grupy, ale także spółki publiczne i prywatne zatrudniające ponad 250 pracowników, czyli wszystkie duże przedsiębiorstwa.

Szacuje się, że od 2023 r. do raportowania zobowiązanych będzie ok. 3,6 tys. spółek w Polsce. Natomiast od 2026 r. grono to miałaby być poszerzone o podmioty notowane na rynku regulowanym i zatrudniające powyżej 10 pracowników, co właściwie obejmie tym obowiązkiem ogromną część sektora MŚP, z wyłączeniem tych naprawdę najmniejszych działalności gospodarczych.

Dojdą też nowe obowiązki, prawda?

Raportowaniu będę podlegać kwestie środowiskowe, ale również pracownicze i przestrzegania praw człowieka nie tylko przez daną firmę, ale również jej kontrahentów biznesowych. Dyrektywa ta wprowadzi ujednolicony europejski standard raportowania oraz jego uproszczoną wersję dla mniejszych przedsiębiorców.

Raporty ESG będą podlegać obowiązkowemu audytowi i mają być publikowane w ramach rocznego sprawozdania z działalności spółki. Objęte zostaną również obowiązkowemu przedstawieniu w formie cyfrowej, najprawdopodobniej w formacie XBRL, aby ułatwić generowanie i analizowanie danych. Ma to wprowadzić przełom na rynku, gdyż obecnie raportowane dane w ramach dyrektywy NFRD są uznawane niejednokrotnie za niespójne i niewystarczające. European Financial Advisory Group opracowuje jednolity standard raportowania, który oczekiwany jest w drugiej połowie 2022 r.

Czy to oznacza falę powołań w organizacjach odpowiednich zespołów, choćby do skrupulatnego zbierania danych?

Wszystkie firmy w Polsce powinny już teraz rozpocząć przygotowania do nowej rzeczywistości. Obowiązek publikacji danych wymaga dobrej organizacji wewnętrznej i procedur umożliwiających zbieranie rzetelnych danych. Dane zebrane w GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) za rok 2019 pokazują, że 73 proc. firm raportujących ESG zatrudnia pracownika, którego głównym obowiązkiem jest dbanie o zrównoważony rozwój.

Sam raport ESG to za mało. Czy dla dobrych relacji inwestorskich oraz dostępu do finansowania potrzebna będzie wkrótce dobra pozycja w ratingu ESG? Na razie to oddolna inicjatywa firm….

Obecnie, można powiedzieć, że gwarancją dobrej praktyki jest raportowanie w międzynarodowym standardzie GRI (Global Reporting Initiative). Przyjęcie tego standardu daje możliwość porównania się innymi raportującymi podmiotami. Ponadto, już dziś liderzy rynku posługują się takimi ratingami jak: Sustain Analytics, MSCI czy Sustainable Fitch. Wybierają je przede wszystkim organizacje finansowe. Benchmarkiem, do którego odwołuje się rynek nieruchomości komercyjnych jest GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Wiele firm prezentuje również dane z analizy CREEM. Np. emisja CO2 raportowana jest najczęściej według takich metod/systemów jak GHG czy też CDP. Na stronach internetowych oraz w innych kanałach komunikacji wielu organizacji można zobaczyć odwołania do pozycji otrzymanej w danym rankingu. Ta dobra praktyka powoli przechodzi w obowiązek narzucany przez rynek.

Oczywiście raport ESG to dopiero początek, potrzebna jest długofalowa strategia ESG. Czy powinna się w niej znaleźć np. mapa dekarbonizacji firmy?

Oczywiście, wszystkie działania w organizacji należy rozpocząć od stworzenia długofalowej strategii ESG dla danej firmy. Strategia ta powinna objąć wszystkie aspekty ESG i dotyczyć takich obszarów, jak: wpływ organizacji na środowisko naturalne, aspektów związanych z człowiekiem i społeczeństwem oraz zapewnienia ładu korporacyjnego i zarządczego. Mapa dekarbonizacji firmy powinna być jednym z obszarów strategii przygotowywanej w danej organizacji w celu osiągnięcia celów ESG.

W przyszłym roku, w raportach niefinansowych za 2021 r. firmy powinny uwzględnić unijną Taksonomię działalności zrównoważonej środowiskowo. Spółki mają wziąć pod uwagę na razie dwa z jej sześciu celów: łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz adaptację do tych zmian. Jakie to będą rozwiązania? Może już niektóre organizacje mogą się pochwalić dobrymi praktykami w tym temacie?

W pierwszym rzędzie Taksonomii UE podlegają gracze rynku finansowego i oferujący produkty finansowe oraz podmioty gospodarcze podlegające dyrektywie NFRD i SFRD. Za rok 2021 należy zadeklarować czy poszczególne działalności gospodarcze są środowiskowo zrównoważone. Oczywiście bardzo wiele, szczególnie międzynarodowych firm jest już dobrze przygotowanych i może zadeklarować dużo więcej niż zakłada Taksonomia UE oraz obecnie obowiązująca dyrektywa NFRD. Dotyczy to przede wszystkim organizacji od lat raportujących i publikujących raporty zrównoważonego rozwoju według wytycznych GRI, czy też opierając swoją strategię biznesową o Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dla przykładu można podać dwa międzynarodowe fundusze inwestycyjne w kategorii REIT: Enqinix oraz Prologis. Oceniane są bardzo wysoko pod względem inwestycji w ESG.

Również w Savills nie tylko doradzamy naszym klientom w zakresie ESG, ale także sami opieramy strategię zrównoważonego rozwoju naszej firmy o agendę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), z której wybraliśmy dziewięć kluczowych dla działalności i wpływu firmy o naszym profilu biznesowym. Obierając te cele zobowiązujemy się więcej, niż zakłada obecne obowiązujące ustawodawstwo.

Taksonomia ma ograniczyć/wyeliminować zjawisko greenwashingu. Czy to znaczy, że pojawi się jakiś – podobny do zielonych certyfikacji – miernik konkretnych rozwiązań? Może zestaw dobrych praktyk?

U podstaw ESG leży idea, aby sklasyfikować firmy pod względem realnego wpływu na środowisko naturalne, a w przyszłości również na inne sfery życia i wyeliminować puste deklaracje. Czas pokaże na ile uda się to osiągnąć w praktyce, ale ja głęboko wierzę, że wraz z wejściem wytycznych dyrektywy CSRD, ESG przyniesie nam wiele dobrego i faktycznie przyczyni się do poprawy naszego ekosystemu. Już dziś zjawisku greenwahsingu przeciwdziałają wymienione wcześniej dostępne rankingi, ale niestety stosowanie ich nie jest obowiązkowe.

Dyrektywa CSRD obejmie raporty ESG obowiązkowym audytem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta. Czy jednolite unijne standardy raportowania spowodują, że sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju będzie podobna do finansowej?

Jednym z założeń dyrektywy CSRD jest ujednolicenie raportowania oraz wprowadzenie obowiązkowych audytów. Dzięki temu raportowanie niefinansowe stanie się takim samym obowiązkiem jak raportowanie finansowe na dużo szerszą skalę, niż ma to obecnie miejsce. Ponadto, dzięki raportowaniu według zasad Taksonomii UE, działalność do tej pory uznana ze niefinansową będzie musiała być dokładnie skwantyfikowana.

Tegoroczne wyniki badania CCA – Świadomości Klimatycznej Spółek, Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas Polska pokazało, że 138 spółek raportowało zarówno za rok 2019, jak i za rok 2020 i wśród tych spółek 48 odnotowało wzrost punktacji, 58 spadek, a 32 brak zmian. To oznacza, że mało która badana spółka już teraz spełnia wymogi, które po wejściu dyrektywy CSRD, będą obowiązywały wszystkich (także firmy spoza UE, działające na jej terenie). Czym grozi niedostosowanie do wymogów dyrektywy?

 Dokładne sankcje prawne nie są jeszcze znane. Jednak niespełnienie tych wymogów będzie się łączyło z wykluczeniem z dostępu do uzyskania finansowania lub też wykluczeniem jako partnera biznesowego. Zgodnie z nadchodzącym ustawodawstwem wszystkie firmy działające na terenie UE będą musiały bardzo dokładnie sprawdzać, czy ich podwykonawcy i partnerzy biznesowi również stosują się do tych samych wytycznych. Zatem nadchodzi rewolucja w podejściu do spełniania wytycznych ESG oraz raportowaniu działalności biznesowej w tym zakresie.

Dziękuję za rozmowę


WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)


Nie ma jeszcze komentarzy. Twój może być pierwszy.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.53.185
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

PARTNERZY SERWISU

  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

POPULARNENewsletter propertynews.pl

Najważniejsze informacje portalu propertynews.pl prosto na Twój e-mail
Property News

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!