"W okresie obowiązywania umowy Banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania spółce produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej wysokości 27 681 tys. zł przez ING oraz do kwoty 37 842 tys. zł w PKO" - poinformowano w komunikacie.

TXM zobowiązał się, m.in. do przedstawienia bankom do dnia 20 maja 2019 r. programu restrukturyzacji przygotowanego i realizowanego przy udziale firmy doradczej Ernst & Young

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl