• Imponujące wyniki Grupy InPost w I kwartale 2023.
 • Dwucyfrowy wzrost liczby przesyłek na kluczowych rynkach i zdecydowana poprawa rentowności operacji w Polsce.
 • InPost konsekwentnie realizuje strategię rozbudowy swojej europejskiej sieci urządzeń Paczkomat.

Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 29 proc. r/r, osiągając 1 996 mln zł, skorygowana EBITDA wzrosła o 36 proc. r/r, osiągając wartość 557 mln zł, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się w pierwszym kwartale o 21 proc. r/r, sięgając 198,7 mln sztuk. Dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła 28 proc. r/r i była wyższa niż w Polsce (18 proc. r/r).

Paczkomaty wywindowały wyniki InPostu

InPost realizuje strategię rozbudowy swojej europejskiej sieci urządzeń Paczkomat®. W Wielkiej Brytanii oraz Francji firma osiągnęła kolejne kroki milowe kończąc kwartał z ponad 5000 maszynami w Wielkiej Brytanii oraz 3000 urządzaniami Paczkomat® we Francji.

InPost wykorzystuje opracowany w Polsce, zaawansowany i unikatowy system logistyczny, z powodzeniem implementując go na europejskich rynkach. W całej Europie InPost koncentruje się nie tylko na dużych miastach, ale także – tak jak w Polsce – na mniejszych miejscowościach.

Za nami kolejny kwartał imponujących wzrostów liczby przesyłek. Nadal rośniemy szybciej niż branża e-commerce na wszystkich naszych kluczowych rynkach - komentuje Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

- Wyniki te udało nam się osiągnąć, mimo że pierwszy kwartał jest sezonowo najmniej dynamicznym kwartałem w roku. W Polsce odnotowaliśmy nie tylko mocny wzrost obsługiwanych wolumenów – o 18 proc. w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku - ale także znaczną poprawę marży - dodaje.

Również Mondial Relay zanotował silny wzrost wolumenów, zarówno we Francji jak i na pozostałych rynkach.

- We Francji pozytywny jest w szczególności wzrost wolumenu w segmencie B2C, co potwierdza słuszność przyjętej strategii. W Wielkiej Brytanii zanotowaliśmy poprawę rentowności prowadzonych operacji, co pozwala z optymizmem patrzeć na perspektywy rozwoju na tym rynku - mówi założyciel i prezes zarządu InPost.

W kolejnych kwartałach nadal będziemy koncentrować się na usprawnianiu logistyki, co pozwoli nam na uwolnienie naszego potencjału wzrostu. Pomimo imponującego wzrostu wolumenu w Q1 2023, jesteśmy świadomi spowolnienia rynku e-commerce. Pozostajemy jednak przekonani, że jesteśmy w stanie spełnić nasze ambitne oczekiwania i cele zapowiadane na początku roku - dodaje Rafał Brzoska.

 InPost zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku zdecydowany wzrost przychodów na wszystkich głównych rynkach, przede wszystkim dzięki wzrostowi obsłużonych wolumenów, poprawie dźwigni operacyjnej, poprawie efektywności procesów oraz przeprowadzonemu procesowi zmian cen.

 • W I kwartale liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 21% do 198,7 mln sztuk; rynki międzynarodowe i Polska odnotowały odpowiednio wzrost o 28% i 18% r/r.
 • Przychody Grupy wyniosły 1 996 mln zł, po wzroście o 29% r/r.
 • Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 557 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r, głównie dzięki zwiększeniu rentowności w Polsce.
 • W I kwartale 2023 roku Grupa InPost wygenerowała wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 117,3 mln zł.
 • W Polsce I kwartał 2023 był drugim najlepszym w historii firmy (po Q4 2022 r.) pod względem wolumenu obsłużonych paczek. W I kwartale obsłużono 132 miliony przesyłek, przy znacznym wzroście wolumenów dostarczanych zarówno do urządzeń Paczkomat® InPost, jak i przez dostawy kurierskie, co pozwoliło na wzrost udziału w rynku.
 • We Francji, Mondial Relay odnotował silny wzrost wolumenu, głównie w segmencie B2C (pierwszy tak wysoki wzrost w tym segmencie) oraz C2C. Mondial Relay na wszystkich rynkach odnotował wysoką dynamikę ekspansji swojej sieci punktów odbioru paczek (zarówno PUDO jak i urządzeń Paczkomat®), kończąc I kwartał 2023 z 23 219 punktami (+25% r/r). 
 • W Wielkiej Brytanii i we Włoszech InPost dostarczył w I kwartale 2023 10,3 mln paczek, a przychody z tej części segmentu międzynarodowego wzrosły ponad trzykrotnie r/r.

Jakie perspektywy dla InPostu?

Grupa InPost podtrzymuje prognozę na rok 2023 i nadal będzie się koncentrować na trzech obszarach: 

 • Wzroście wolumenu w Polsce ponad rynek, przy jednoczesnym wzroście marży.
 • Zwiększeniu rentowności Mondial Relay, wzroście wydajności operacyjnej i zwiększeniu udziału w rynku B2C.
 • Polepszaniu operacji logistycznych w Wielkiej Brytanii, co ma pozwolić na wzrost udziału w rynku B2C i dalszy wzrost ponad rynek.
   

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl