W kwietniu 2017 r. sprzedaż detaliczna wyniosła (w tys. zł) 18 680, w kwietniu 2018 r. – 17 548, zatem zmiana rok do roku oznacza spadek - 6,1 proc. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. odnotowano sprzedaż ( w tys. zł) na poziomie 50 532, a w tym samym okresie tego roku – 55 119, zatem zmiana rok do roku wyniosła 9,1 proc.

Jeśli chodzi o sprzedaż hurtową wskaźniki ukształtowały się następująco: kwiecień 2017 r. - (w tys. zł) 443, kwiecień 2918 r. - 501, zmiana rok do roku to 13 proc. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. – 2 391, w tym samym okresie tego roku – 1 546, zatem zmiana rok do roku spadła do poziomu - 35,3 proc.

Szacunkowa wartość marży detalicznej brutto zrealizowanej w kwietniu 2018 roku wyniosła (w tys. zł) 9 812, w kwietniu tego roku – 9 581, zmiana rok do roku to - 2,4 proc. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. było to – 25 358, w tym samym okresie tego roku – 28 666, zatem zmiana rok do roku wyniosła 13 proc.

Szacunkowa wartość marży hurtowej brutto zrealizowanej w kwietniu 2018 roku wyniosła (w tys. zł) 156, w kwietniu tego roku – 170, zmiana rok do roku to 9,1 proc. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 r. było to 688, w tym samym okresie tego roku – 560, zatem zmiana rok do roku oznacza spadek do -18,6 proc.

Dane, tj. zrealizowana sprzedaż oraz marża w kwietniu 2018 r. oraz kwietniu 2017 r. nie zawierają przychodów ze sprzedaży materiałów do produkcji podwykonawcom, które realizowane są na minimalnej marży.

 

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl