7 grudnia, CCC za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO BP wezwało do sprzedaży 50 333 095 akcji Gino Rossi, stanowiących 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu po 0,55 zł za sztukę. Spółka podpisała także umowę nabycia od PKO Banku Polskiego wierzytelności Gino Rossi z tytułu umów kredytowych. Intencją CCC jest przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Gino Rossi i zabezpieczenie przyszłości Spółki.

- W dniu 30 stycznia 2019 r. Wzywający zawarł ze Spółką umowę organizacyjną dotyczącą rozpoczęcia współpracy strategicznej, zapewnienia przez Wzywającego wsparcia finansowego dla zachowania płynności Spółki oraz jej integracji w ramach grupy kapitałowej, co oznacza ziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 30 Wezwania – informuje CCC.

Gino Rossi podało więcej szczegółów zawartej umowy. Uzgodniono w niej między innymi plan restrukturyzacji Gino Rossi, który zapewni redukcję zobowiązań handlowych Spółki, a także określono zasady wsparcia płynności Spółki przez CCC, pod warunkiem nabyciem akcji Spółki w wezwaniu.

Producent obuwia z Polkowic wciąż czeka na bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Gino Rossi. W przypadku niespełnienia się tego warunku najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019 r., CCC uprawniona jest do odstąpienia od umowy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl