Sąd Arbitrażowy uznał roszczenia działających wspólnie spółek: Centrum Krokus i Centrum Serenada wobec pozwanych: Serenada Property Sp. z o.o. i Rockcastle Global Real Estate Holdings B.V.

Spór dotyczy niezgodnego z prawem rozwiązania przez pozwanych przyrzeczonych umów sprzedaży oraz wycofania się z zakupu dwóch centrów handlowych - Serenada i Krokus w Krakowie.

Przejęcie Serenady i CH Krokus musi poczekać. UOKiK skierował postępowanie do drugiego etapu

Orzeczenie zobowiązuje pozwanych do zapłacenia spółkom kar umownych w wysokości 30 mln euro, powiększonych o skumulowane odsetki i koszty arbitrażu.

Pozwani poinformowali, że rozważają zakwestionowanie decyzji Sądu Arbitrażowego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl