• Nabyte akcje stanowią 0,06 proc. kapitału zakładowego.
  • Odpowiadają im 1344 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów.

 Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 37,77 zł. Zlecenia nabycia zostały wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

 Esotiq & Henderson posiada łącznie 264 320 akcji własnych, którym odpowiada 264 320 głosów, co stanowi odpowiednio 11,83 proc. kapitału zakładowego oraz 8,17 proc. ogólnej liczby głosów.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl