Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosły około 67 mln zł i były wyższe o około 14 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy ze sprzedaży internetowej w maju 2019 r. wyniosły około 1,3 mln zł i były wyższe o około 65 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – maj 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 6,5 mln zł i były wyższe o około 120 proc. niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec maja 2019 r. wynosiła ponad 18,5 tys. mkw. i była większa o około 8 proc. niż rok wcześniej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl