• Pod koniec 2019 roku zarządzający Forum Gdańsk zaobserwowali, że na terenie centrum handlowego w tak zwanych godzinach lekcyjnych, zaczęła przebywać młodzież.
  • Projekt pilotażowy obejmuje poradnictwo psychologiczne, szkolenia w zakresie norm rozwojowych okresu dojrzewania oraz kryzysów psychicznych nastolatków.
  • Pracownicy ochrony uczestniczący w projekcie zdobędą wiedzę z zakresu metod prewencji i interwencji w kontakcie z młodzieżą.

– Tuż przed pandemią zaobserwowaliśmy tendencję wśród uczniów szkół ponadpodstawowych do przebywania w przestrzeni Forum zarówno w godzinach lekcyjnych jak i po zakończonych zajęciach szkolnych. Zaniepokoiło nas zjawisko wandalizmu i agresji młodzieży w związku z tym zaczęliśmy szukać profesjonalnego wsparcia w Wydziale Rozwoju Społecznego – mówi Magdalena Gibney z Multi Poland, dyrektor Forum Gdańsk.

 – Wspólnie z różnymi instytucjami pomocowymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i Policją rozpoczęliśmy pracę nad powrotem uczniów wagarujących do szkolnych ławek oraz nad aktywizowaniem młodzieży pod kątem sportowym, po lekcjach. Małymi krokami zbliżaliśmy się do obranego celu. Nasze starania przerwała pandemia. My pracowaliśmy hybrydowo, a uczniowie pozostali w domach na kilka miesięcy – dodaje Magdalena Gibney.

Współpraca zaowocowała projektem pilotażowym – Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będący w kryzysie otrzymają wsparcie psychologiczne.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA pozyskała środki z Miasta na realizację zadań merytorycznych, natomiast Forum Gdańsk udostępniło dwupoziomowy lokal.

Na co mogą liczyć młodzi ludzie w Forum Gdańsk?

Realizacja projektu Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki przyczyni się do wzmacniania zasobów psychospołecznych nastolatków, zwiększaniu kompetencji do planowania form spędzania czasu wolnego w akceptowalny społecznie sposób i do podejmowania działań samopomocowych.

- Stawiamy na pracę w środowisku. Wychodzimy do młodzieży oferując im zarówno wsparcie indywidualne jak i grupowe. Część naszej pracy dotyczy animacji socjoterapeutycznej prowadzonej w formie klubowej. Młodzież spędzająca czas z nami angażuje się między innymi w Laboratorium Profesji Cyfrowych, Klub Planszowy czy psychoedukację. W ramach przedsięwzięcia Kompas uczniowie mają okazję spotykać się z inspirującymi ludźmi – wyjaśnia Alina Kaszkiel-Suska, prezes Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Kolejnym etapem realizacji projektu Forum Młodzieży – Niebieskie Trampki jest integracja. Na tym etapie istotne staje się utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych oraz odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości uczestników projektu.

- Podczas pilotażu dbamy o bezpieczną przestrzeń do rozmowy z młodym człowiekiem, który opowie o swoich trudnościach, zbuduje relację terapeutyczną, w ramach której modelowane będą adaptacyjne zachowania oraz sposoby radzenia sobie w kryzysie – wyjaśnia Beata Stawicka, psychoterapeutka, współtwórczyni pilotażu z ramienia Fundacji FOSA.

Projekt pilotażowy obejmuje poradnictwo psychologiczne, szkolenia w zakresie norm rozwojowych okresu dojrzewania oraz kryzysów psychicznych nastolatków, a także poradnictwo w zakresie sposobów budowania prawidłowych relacji z dojrzewającą młodzieżą. Wymienione zagadnienia skierowane są między innymi do pracowników ochrony centrum handlowego Forum Gdańsk.

Jakich rezultatów można się spodziewać po projekcie?

Jednym z najważniejszych rezultatów będzie wzmocnienie psychicznych zasobów młodzieży do konfrontacji z uczuciami w procesie dojrzewania, i trudnymi wydarzeniami życiowymi. Udział w projekcie przyczyni się do wzmacniania młodzieży w zakresie umiejętności odpierania presji rówieśniczej, regulacji emocji, rozwijania poczucia przynależności do grupy, kształtowania postaw samopomocowych, a także zwiększania zdolności do budowania relacji wewnątrzrodzinnych.

Rodzice/opiekunowie prawni biorący udział w projekcie wzmocnią kompetencje rodzicielskie. Nauczą się rozpoznawać sygnały świadczące o trudnościach nastolatka i będą w stanie wzmocnić/wesprzeć dziecko w kryzysie psychospołecznym.

Natomiast pracownicy ochrony uczestniczący w projekcie zdobędą wiedzę z zakresu metod prewencji i interwencji w kontakcie z młodzieżą.

Projekt Forum Gdańsk - Niebieskie Trampki jest unikatowy w skali kraju i wpisuje się w obszar zadań realizowanych przez Forum Gdańsk, zarządzane przez Multi Poland w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl