Po raz kolejny zapraszamy Was na Kiermasz Włoski 🥳 Polecamy szeroki wybór certyfikowanych produktów regionalnych i zapraszamy do skosztowania znakomitych potraw  Polecamy szczególnie pasty, sery, wędliny, przyprawy i słodycze - podała Galeria Krakowska na portalu Facebook. 

Kiermasz zlokalizowany jest na Placu Jana Nowaka - Jeziorańskiego i potrwa do końca października.

Ga­le­ria Kra­kow­ska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Jest zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska. Galeria jest połączona z Dwor­cem Głów­nym PKP i dwor­cem au­to­bu­so­wym, z li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce. Najemcami obiektu są m.in. Adidas, 4F, Apart, Bershka, Big Star, H&M, C&A, Calzedonia, CCC, Cropp i Duka.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl