Dywidenda zostanie wypłacona z zysku w wysokości 155 200 156,32 zł. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 0,33 zł na akcję.

Dzień dywidendy przypada na dzień 25 maja 2018 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 czerwca 2018 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl