Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że wszczął postępowanie administracyjne zmierzające do ukarania inwestora budującego w centrum Gdańska kompleks handlowo-usługowy noszący nazwę Forum Gdańsk. Konserwator zarzucił inwestorowi - firmie Multi Developement, że ta bez stosownego pozwolenia prowadzi prace przy Kanale Raduni.

W środę po południu w oświadczeniu dyrektor marketingu Multi Developement Monika Olejnik-Okuniewska poinformowała, że inwestor nie otrzymał jeszcze od konserwatora stosownych dokumentów i wobec tego nie chce komentować sprawy. - Inwestor działa w dobrej wierze i w zgodzie z zaleceniami, przekazywanymi przez uprawnione do tego instytucje - dodała Olejnik-Okuniewska.

Jak poinformował w środę Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszczęte postępowanie związane jest z faktem, iż z końcem ubiegłego roku wygasła decyzja konserwatorska dotycząca prac przy - mającym status zabytku, Kanale Raduni.

Tymiński poinformował, że w efekcie postępowania administracyjnego na inwestora może zostać nałożona kara w wysokości od 500 zł do 500 tysięcy złotych. Zaznaczył, że wysokość kary zostanie ustalona "w toku trwającego postępowania".

W ramach budowy Forum Gdańsk firama Multi Developement postanowiła przebudować Kanał Raduni tak, że jego koryto zostanie przykryte taflą, pod którą przepływać będą naturalne wody Kanału. Dla gości Forum widoczny ma być sztucznie stworzony strumień podczyszczonej wody płynącej po tafli.

Takie rozwiązanie wzbudziło protesty lokalnych stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytków. Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził w ubiegłym roku kontrolę, po której stwierdził, że "decyzja pozwalająca na realizację "koryta edukacyjnego" (tak inwestor nazwał projekt przebudowy Kanału) jest niezgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca". PWKZ skierował sprawę do rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Równocześnie sprawą zajęła się też Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Wszczęto śledztwo, w ramach którego prokuratorzy sprawdzają, czy urzędnicy wydający w tej sprawie decyzje przekroczyli swoje uprawnień lub nie dopełnili obowiązków.

Kanał Raduni to sztucznie przekopany (poprowadzony nowym korytem) fragment pomorskiej rzeki Radunia. Kanał przepływa przez Gdańsk, w tym historyczne centrum miasta i uchodzi do Motławy. Zbudowali go w XIV wieku Krzyżacy wytyczając jego przebieg tak, by ułatwić ówczesnym mieszkańcom Gdańska dostęp do wody, ale też by zasoby wodne służyły jak najlepiej celom gospodarczym. Woda płynąca kanałem służyła młynom, garbarniom i wielu innym podobnym obiektom powstałym przy Kanale Raduni. W latach 80. Kanał został wpisany do rejestru zabytków.

Forum Gdańsk to kompleks handlowo-usługowy powstający na około 6 hektarach zlokalizowanych w centrum Gdańska - na terenie Targu Siennego i Targu Rakowego, przez które przebiega Kanał Raduni. Inwestycja prowadzona jest w formule partnerstwa prywatno-publicznego miasta Gdańsk i międzynarodowego koncernu Multi Development BV. Prace przy budowie Forum są na ukończeniu. Poza sklepami, restauracjami i kinami, w ich ramach powstaje nowy układ drogowy, w tym węzeł przesiadkowy Gdańsk-Śródmieście.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl