• Grupa Agora zauważalnie poprawiła swoje rezultaty operacyjne, dwukrotnie zwiększając zysk na poziomie EBITDA. 
  • Właściciel sieci kin Helios osiągnął zysk netto z całej działalności w wysokości prawie 35 mln zł.
  • Rekordową dla I kw.  wartość miały przychody cyfrowe i internetowe Grupy Agora.

Początek 2023 był bardzo dobry dla Agory. Istotnie zwiększyliśmy przychody, wykorzystując niezłą koniunkturę na rynku reklamy i frekwencji kinowej – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

- Wyniki I kwartału br. sygnalizują też, jak duże znaczenie miało dołączenie Eurozetu do Grupy Agora, choć nie widać jeszcze pełnych efektów tej inwestycji. Zobaczymy je w kolejnych miesiącach. Większym, silniejszym zespołem pracujemy nad realizacją ogłoszonych kilka tygodni temu planów rozwoju Agory i z rosnącym optymizmem oceniamy nasze szanse na dalszy wzrost skali Grupy i awans na podium największych firm medialnych w Polsce - dodaje.

Kina na plusie

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o przeszło 31% do 62,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o ponad 51% do 33,9 mln zł. W 1. kwartale 2023 r. w kinach Helios sprzedano 2,9 mln biletów – o 16% więcej niż przed rokiem. Na całym polskim rynku liczba sprzedanych biletów w omawianym okresie wyniosła blisko 12,8 mln, co oznacza wzrost o ponad 23% r/r.

Grupa Agora odnotowała też wzrost przychodów z działalności gastronomicznej w związku ze zwiększeniem wpływów z działalności spółki Step Inside poszerzającej sieć swoich lokali, a także z pozostałej sprzedaży, m.in. dzięki wyższym wpływom ze sprzedaży usług poligraficznych oraz pozostałej sprzedaży towarów i materiałów.

Jedyną spadkową kategorią przychodów Grupy były przychody z działalności filmowej – ich niższy poziom wynikał z wysokiej bazy, którą zapewniły duża popularność produkcji wprowadzonych do kin w poprzednim roku oraz wpływy z tytułu produkcji dla platformy streamingowej.

W badanym okresie całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 295,8 mln zł, rosnąc o niemal 17 proc. w stosunku do tych odnotowanych przed rokiem. To głównie efekt powrotu kin do pełnej skali działalności, a także konsolidacji z grupą Eurozet prowadzonej od 1 marca br. Grupa Agora zanotowała wzrost przychodów prawie we wszystkich kategoriach, zwłaszcza wpływów z działalności kinowej i reklamy. Co ważne, do poziomu rekordowego dla 1. kwartałów – 93,8 mln zł – zwiększyła się wartość przychodów cyfrowych i internetowych Grupy. W ciągu ostatnich 4 lat wpływy te rosły średniorocznie o niemal 12%.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl