Podwyższony kapitał zakładowy spółki, przeprowadzony został przez emisję 302.740 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Kapitał został podwyższony z kwoty 1 127 887,40 zł do kwoty 1 158 161,40 zł i obecnie dzieli się na 11 581 614 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Spółka zamierza w najbliższym czasie wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect.

Kleba Invest buduje m.in. parki handlowe. Zrealizowała projekty mi.in. w Białogardzie i Markach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl