Zarząd Kleba Invest przydzielił obligacje serii A3 w liczbie 1700 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł  każda. Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 1,7 mln zł.
 
Obligacje zostały przydzielone 3 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za obligację.
 
Obligacje serii A3 są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A3 przypada na 11. stycznia 2019 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 7 proc. w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl