W przypadku lokali zlokalizowanych w USA, działających na rynku od co najmniej 13 miesięcy, przychody w III kwartale 2017 r. zwiększyły się o 4,1 proc. podczas gdy prognoza zakładała zwyżkę rzędu 3,4 proc. 

Wynik netto wzrósł do 1,88 mld USD, co daje 2,32 USD na akcję z 1,28 mld USD (1,50 USD na akcję) rok wcześniej.

Po wyłączeniu czynników o charakterze jednorazowym zysk na akcję wyniósł 1,76 USD przy prognozie rzędu 1,77 USD.

Łączne przychody spadły jednak o 109,4 proc. do 5,75 mld USD, w tym przypadku oczekiwano wartości rzędu 5,70-5,74 mld USD.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl