Pozwolenia były wydane na rzecz IGI Toruń Sp. z o.o. (Irlandzka Grupa Inwestycyjna) z siedzibą w Warszawie. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie pozwoleń wydano na wniosek Nova-Inwestycje Sp z o.o. S.K.A, nowego właściciela terenu. 

Gmina oczekuje teraz na zakończenie postępowań sądowych pomiędzy podmiotami.

Jak zapewnili portal ddtorun.pl urzędnicy, po rozstrzygnięciu kwestii procesowych ciążących na właścicielach nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska podjęte zostaną przez gminę wszelkie możliwe działania zmierzające do realizacji przez inwestora-właściciela nieruchomości nowych obiektów na przedmiotowym terenie, zgodnych z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl