• Jak informowaliśmy, Dariusz Miłek, dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej i założyciel CCC, ponownie objął fotel prezesa zarządu, nadzorując dalszy rozwój marek CCC oraz HalfPrice.
  • Jednym z głównych problemów grupy CCC  jest i było wysokie zadłużenie, a jego obsługa obciążała wynik netto.
  • Łukasz Bryl, Dom Maklerski Banku BPS SA: Dariusz Miłek, mając nowy kapitał i pomysł na poprawę biznesu, chce być ojcem przyszłego sukcesu CCC, jakim będzie odbudowa rentowności.

Dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej oraz główny akcjonariusz spółki, Dariusz Miłek został ponownie prezesem odzieżowego giganta - grupy CCC. Objęcie sterów w grupie zbiega się z ważnymi wydarzeniami w CCC. 

Słaby okres dla CCC 

- Ostatnie lata, w tym także jeszcze przed pandemią, to był słaby okres dla grupy. Mimo rosnących przychodów, od 2019 r. CCC systematycznie notuje stratę netto, a w niektórych latach ujemny wynik finansowy pojawiał się także już na działalności operacyjnej - komentuje Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA.

Jednym z głównych problemów grupy było i jest wysokie zadłużenie, a jego obsługa obciążała wynik netto.

Zdaniem Łukasza Bryla, przyjście nowego/starego prezesa jest w rzeczywistości częścią pakietu obejmującego też inne fundamentalne zmiany, do których - oprócz tych personalnych - należy emisja akcji oraz ogłoszenie nowej strategii.

Emisja akcji w wysokości ok. 505 mln zł, która zakończyła się sukcesem pod koniec kwietnia, ma na celu podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie zadłużenia oraz zwiększenie środków na działalność operacyjną. Nowa strategia z kolei koncentruje się przede wszystkim na poprawie marżowości we wszystkich czterech segmentach sprzedażowych grupy (CCC, HalfPrice, Modivo oraz DeeZee).

Wydaje się, że nowy prezes, mając narzędzia w formie napływu nowego kapitału oraz pomysł na poprawę biznesu, chce być także głównym wykonawcą i, miejmy nadzieję, ojcem przyszłego sukcesu CCC, jakim będzie odbudowa rentowności - tłumaczy Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA.

CCC i HalfPrice pod skrzydłami Dariusza Miłka 

Sklep sieci CCC. fot. mat. prasowe
Sklep sieci CCC. fot. mat. prasowe

Wśród pozytywnych przesłanek Łukasz Bryl wskazuje konsolidację władzy w grupie, co samo w sobie jest o tyle korzystne, że zwiększa efektywność zarządzania.

- Ale z drugiej strony może oznaczać mniejszą podatność na zewnętrzne głosy doradców, choć sam Dariusz Miłek postrzegany jest raczej jako zwolennik relatywnie zdecentralizowanego przywództwa, które daje większą odpowiedzialność i autonomię zespołom. Świadczy o tym częściowo fakt, że dotychczasowemu prezesowi Marcinowi Czyczerskiemu powierzona została opieka nad rozwojem marki Modivo, w tym jej wprowadzenie na GPW. Sam Dariusz Miłek zarządzać będzie oficjalnie dwiema spośród czterech marek grupy - CCC oraz HalfPrice - podkreśla Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA. 

Czy uda się uratować CCC? 

Ekspert dodaje, że pozytywne wzmocnienie władzy wykonawczej oraz autorytetu będzie następować także poprzez fakt, że Dariusz Miłek jest głównym akcjonariuszem CCC.

- Posiadanie znaczącego pakietu akcji spółki, którą się zarządza, stanowi dodatkowy motywator do działań, ponieważ m.in. uprawnia do sowitej dywidendy - przypomina Łukasz Bryl.

Co ciekawe, inwestorzy na informację o powrocie Dariusza Miłka za stery grupy zareagowali niewielką wyprzedażą akcji – kurs CCC w piątek 12 maja spadł o 2 proc., choć nie można też wykluczyć, że było to pokłosie realizacji zysków po miesiącu silnych wzrostów - podsumowuje Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA.

Według niego, nie można jednak także wykluczyć, że nowy/stary prezes może być w większym stopniu emocjonalnie związany z historycznymi projektami, których czas albo minął, albo okazały się nietrafione.

- Tym samym trudna, ale konieczna decyzja o ich zaprzestaniu może być jeszcze trudniejsza i bardziej czasochłonna niż w przypadku osoby z zewnątrz - dodaje Łukasz Bryl. 

Miłek wraca, kurs akcji spada 

Zdaniem analityka, objęcia funkcji prezesa przez Dariusza Miłka nie warto rozpatrywać w kategorii istotnego game changera dlatego, że przed majową zmianą, miał on już istotny wpływ na funkcjonowanie grupy poprzez fakt sprawowania funkcji przewodniczącego rady nadzorczej oraz głównego akcjonariusza grupy.

Za prezesem z pewnością przemawia wieloletnie doświadczenie, przedsiębiorczość oraz osobiste zaangażowanie kapitałowe.

Objęcia funkcji prezesa przez Dariusza Miłka nie warto rozpatrywać w kategorii istotnego game changera dlatego, że przed majową zmianą, miał on już istotny wpływ na funkcjonowanie grupy poprzez fakt sprawowania funkcji przewodniczącego rady nadzorczej oraz głównego akcjonariusza grupy - komentuje Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA.

- Z ostrożnością należy jednak patrzeć na nadmierną konsolidację władzy, choć oficjalnie prezes zarządzać będzie połową marek należących do grupy, a sam nie jest postrzegany jako autorytarny lider i zwolennik pełnej centralizacji. Co ciekawe, inwestorzy na informację o powrocie Dariusza Miłka za stery grupy zareagowali niewielką wyprzedażą akcji – kurs CCC w piątek 12 maja spadł o 2 proc., choć nie można też wykluczyć, że było to pokłosie realizacji zysków po miesiącu silnych wzrostów - podsumowuje Łukasz Bryl, analityk Departamentu Analiz Domu Maklerskiego Banku BPS SA.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl