- W I kwartale 2019 r. PKB wzrósł o 4,7 proc. r/r w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. r/r w IV kwartale 2018 r., zaś w II kwartale b.r. o 4,5% r/r, wobec 5,3% w analogicznym kwartale 2018 r., na co miały wpływ przede wszystkim inwestycje oraz konsumpcja prywatna, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych, które zwiększyło się o 3,9%.

Negatywnym trendem utrzymującym się od kilku lat był spadek cen odzieży oraz obuwia, których ceny obniżyły się w skali pierwszego półrocza 2019 r. do poziomu 97,6% w relacji do analogicznego okresu 2018 r. - podano w raporcie. Spółka jako negatywne zjawisko wymienia również zakaz handlu w niedziele.

W połowie bieżącego roku został odebrany do użytkowania nowy magazyn, co zdaniem Grupy z pewnością pozytywnie wpłynie na lepszą logistykę dostaw do salonów. Ważnym elementem projektu jest prawidłowe wdrożenie systemu informatycznego obsługującego dostawy, do tej pory są prowadzone prace nad implementacją nowego systemu IT.

Grupa Kapitałowa Monnari Trade działa na rynku odzieżowym jako podmiot sprzedający, przede wszystkim we własnej sieci handlowej, damską odzież oraz galanterię.

Sprzedaż detaliczna to ok. 98,7% ogółu przychodów w I półroczu 2019 r. (95,7% w I półroczu 2018 r.). Pozostałe przychody tj. usługi najmu posiadanych nieruchomości, pozostałe usługi, materiały – były na poziomie 1,28% całości przychodów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl