• To realizacja podjętej w 2020 roku decyzji Multi, by na poziomie korporacyjnym zobowiązać się do kupowania wyłącznie zielonej energii.
  • Ma ona wymiar nie tylko środowiskowy, ale również ekonomiczny, bowiem umowa zabezpiecza te obiekty na dwa lata naprzód przed znacznymi wahaniami cen prądu.

W zeszłym roku Multi zabezpieczyło energię dla zarządzanych przez siebie sześciu centrów handlowych w Polsce na dwa lata z góry, zamiast, co jest standardową praktyką rynkową – na rok. – Dzięki doświadczeniu i danym z naszego ogólnoeuropejskiego programu efektywnego zarządzania energią w ponad 80 zarządzanych przez nas obiektach podjęliśmy decyzję o zrobieniu wyjątku i zabezpieczeniu zielonej energii z gwarantowaną ceną na dłuższy okres – mówi Marcin Czarkowski, dyrektor techniczny Multi w Polsce. – W efekcie uzyskamy znaczące oszczędności kosztowe dla naszych najemców z jednocześnie lepszymi skutkami dla środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój jako okazja do podniesienia wartości

Zakup energii ze źródeł odnawialnych w Polsce jest przykładem konsekwentnej realizacji podejścia Multi Corporation do zarządzania przejawiającego się w haśle „driving value”. Polega ono na łączeniu polityki zmniejszania wpływu zarządzanych nieruchomości na otoczenie i środowisko w taki sposób, by jednocześnie zapewnić ich właścicielom zrównoważony wzrost wartości obiektu. Od kilku lat strategia Multi Corporation, czołowej europejskiej firmy zarządzania aktywami nieruchomości, jest zgodna z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Polega ona na zrównoważonym integrowaniu obiektów komercyjnych z lokalnymi społecznościami poprzez uzupełnianie funkcji handlowych i biurowych o miejsca spotkań, atrakcyjne miejsca do pracy i życia oraz lokalizacje dla usług publicznych.

Niedawno Multi otrzymało 4-gwiazdkową ocenę w ramach inicjatywy branżowej Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) w globalnym benchmarku ESG (Environmental, Social and Governance) dla nieruchomości i infrastruktury inwestycyjnej. W porównaniu z zeszłym rokiem ocena firmy wzrosła o 17 punktów – do 86, wobec średniej branżowej na poziomie 82 punktów. To wyraźnie potwierdza słuszność podjętych inwestycji i dowodzi postępów, jakie Multi poczyniło w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Firma stara się osiągnąć długoterminową zrównoważoną wartość dla swoich klientów inwestycyjnych.

W minionym roku Multi wdrożyło szereg ważnych nowych inicjatyw związanych z ESG. Oprócz pozyskania zielonej energii elektrycznej dla większości zarządzanych nieruchomości wprowadzony został tzw. Green Lease i uzyskano pozytywną weryfikację przeprowadzoną przez niezależnych audytorów w zakresie danych środowiskowych zgłoszonych w raporcie na temat zrównoważonego rozwoju za 2020 r.

Efektywność energetyczna obniża koszty

Celem programu efektywnego zarządzania mediami realizowanego przez Multi jest podnoszenie wartości obiektów handlowych poprzez wdrażanie coraz efektywniejszych rozwiązań technicznych i procedur operacyjnych. Program pozwolił zmniejszyć ogólne zużycie mediów i poprawić efektywność kosztową każdej z zarządzanych przez Multi nieruchomości. Dzięki temu z kolei zarządzane nieruchomości przyniosły oszczędności i umożliwiły krótko- i średnioterminowy wzrost dochodów netto z najmu przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania obiektów na środowisko. Dyrektorzy techniczni Multi ze wszystkich krajów okresowo organizują spotkania, podczas których omawiają standaryzację kontraktów na zarządzanie obiektami w całej grupie, a także procedury zakupu energii elektrycznej i gazu, plany zarządzania kryzysowego i innowacje.

Przykładów konkretnego wykorzystania w całej Europie przez zespół operacyjny Multi okazji do podniesienia wartości obiektów poprzez projekty proekologiczne w samym tylko 2020 r. jest wiele. W jednym z obiektów w Portugalii zainwestowano w modernizację oświetlenia, zastępując świetlówki i żarówki metalohalogenkowe oświetleniem LED. Oszczędności są szacowane na ok. 90 000 EUR rocznie przy znacznym zmniejszeniu zużycia energii, a tym samym oddziaływania na środowisko. Z kolei w centrum handlowym w Turcji energia odnawialna dla zaplecza biurowego dostarczana jest z własnych kolektorów słonecznych. We włoskim centrum handlowym Multi zainwestowało w wymianę kotłów do podgrzewania wody. Szacuje się, że zastąpienie starych kotłów żebrowanych – kondensacyjnymi pozwoli uzyskać 20-procentową redukcję zużycia gazu. W tym samym obiekcie dzięki wymianie lamp osiągnięto kolejne 40 proc. oszczędności w zużyciu energii w samym tylko oświetleniu. Ale tamtejszy zespół Multi poszedł jeszcze dalej. Zainstalował pośrednie liczniki, dzięki którym może ściśle zdalnie monitorować zużycie energii, co umożliwia weryfikację w czasie rzeczywistym wszelkich anomalii. To zaś pozwala identyfikować potencjalne źródła oszczędności. W kolejnym centrum handlowym we Włoszech Multi zainstalowało 8 nowych central wentylacyjnych obsługujących części wspólne, co pozwoliło osiągnąć niższe zużycie energii i poprawę jakości powietrza. Z kolei zespół w Budapeszcie zainstalował folię przeciwsłoneczną, ponieważ obiekt ten składa się z wysokich pomieszczeń wewnętrznych z poziomym szklanym dachem o powierzchni 4000 mkw. Zastosowane rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie obciążenia cieplnego budynku w lecie, co zmniejszyło zużycie energii chłodniczej o ok. 256 tys. kilowatów rocznie.

W jednym tylko 2020 roku Multi w 66, spośród 80, zarządzanych przez siebie obiektach zmniejszyło łącznie konsumpcję energii o 15 proc., a ich energochłonność na metr kwadratowy spadła o 20 proc.

Wykres redukcji energii, fot. mat. prasowe
Wykres redukcji energii, fot. mat. prasowe
– Dzięki współpracy z kolegami z 12 krajów, w których obecne jest Multi Corporation, możemy monitorować wyniki wszystkich zastosowanych rozwiązań i najefektywniejsze z nich będziemy wdrażać w polskich centrach – wyjaśnia Marcin Czarkowski. – Jasno sformułowane cele redukcji oddziaływania środowiskowego i ulepszona sprawozdawczość pozwalają nam także uwzględniać aspekty jakościowe obok ilościowych wskaźników. W każdej z zarządzanych przez nas nieruchomości mamy teraz lepszy obraz jej wartości na rynku.

Redukcja oddziaływania to także korzyści finansowe

W Multi osiąganie dobrych wyników finansowych i zapewnianie takiego samego poziomu wysokiej jakości usług dla wszystkich zarządzanych aktywów w Europie jest silnie powiązane z minimalizacją wpływu na środowisko. – Rozumiemy wpływ, jaki zarządzane przez nas centra handlowe wywierają na środowisko, są to przede wszystkim zużycie prądu, gazu ziemnego, emisje dwutlenku węgla, a także zużycie wody czy zbieranie odpadów – mówi Frederic Rouleau, Country Asset Manager Multi Poland. – Dodatkowo, w zależności od lokalizacji, uwzględnić należy takie aspekty, jak transport związany z obsługą nieruchomości, który może prowadzić do zwiększonego zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza. Ale nasze doświadczenie ogólnoeuropejskie z różnych obiektów pokazuje, że minimalizacja wpływu tych czynników dzięki zastosowaniu odpowiednich praktyk zarządzania oraz uczynieniu samych budynków „bardziej zielonymi” może być nie tylko kosztem, ale również inwestycją w podniesienie wartości.

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl