Zapraszamy do nowo otwartego salonu Samsung! Lokal znajduje się na poziomie - 1 naszej Galerii. Fani nowinek technologicznych znajdą tu szeroką gamę najnowszych smartfonów, tabletów, zegarków, telewizorów oraz dodatkowych akcesoriów 💻🖨⌨📢 - napisała Galeria Krakowska na portalu Facebook.

Ga­le­ria Kra­kow­ska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Jest zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska. Galeria jest połączona z Dwor­cem Głów­nym PKP i dwor­cem au­to­bu­so­wym, z li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce. Najemcami obiektu są m.in. Adidas, 4F, Apart, Bershka, Big Star, H&M, C&A, Calzedonia, CCC, Cropp i Duka.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl