PARTNERZY PORTALU
partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl partner portalu propertynews.pl


Jak poradzić sobie z problemem osiadania posadzek i fundamentów? Oto rozwiązania dla rynku magazynowego, centrów handlowych i logistyki

Osiadanie i klawiszowanie posadzek. Iniekcje geopolimerowe - rozwiązania dla rynku magazynowego, centrów handlowych i logistyki. Fot. Geobear Poland
  • Autor: Katarzyna Sarba, Geobear Poland
  • Dodano: 10 sie 2020 16:31

W obecnej sytuacji, dynamika zmian w branży nieruchomości komercyjnych jest ogromna, co stanowi duże wyzwanie dla biznesu, aczkolwiek rynek magazynowy na tle innych nieruchomości komercyjnych radzi sobie wyjątkowo dobrze. Pomijając nawet aktualną sytuację związaną z COVID, skutkującą przeniesieniem życia i nawyków zakupowych on-line, skokowy rozwój branży e-commerce był widoczny od lat w Polsce i na świecie. Ten trend pociąga za sobą bardzo dynamiczny rozwój branży nieruchomości magazynowych i branży logistycznej.

  • Autor: Katarzyna Sarba, Geobear Poland
  • Dodano: 10 sie 2020 16:31

Niestety, dynamiczny rozwój branży wymaga szybkiej odpowiedź na ogromny popyt branży. Obiekty magazynowe, produkcyjne i logistyczne budowane są coraz szybciej, na terenach położonych na obrzeżach miast i przy arteriach komunikacyjnych, ale niekoniecznie nadających się pod inwestycje budowlane. Często też zdarza się, że grunt pod takimi obiektami nie zostaje należycie dogęszczony przez wykonawcę. To wszystko skutkuje tym, że często w trakcie użytkowania zaczynają się pojawiać problemy z osiadaniem posadzek i fundamentów w takich obiektach.

Jak rozpoznać oznaki osiadania?

Wyraźnymi oznakami osiadania w obiektach komercyjnych i produkcyjnych (hale, fabryki, magazyny, centra logistyczne) są pęknięcia na ścianach wewnętrznych lub zewnętrznych i osiadanie słupów ram konstrukcyjnych i płyty fundamentowej. Pęknięcia w ścianach są zazwyczaj ukośne i pojawiają się nagle zarówno na otynkowanych ścianach wewnętrznych, jak i na zewnętrznych ścianach budynku. Jeżeli konstrukcja pracuje, pęknięcia będą zazwyczaj szersze na górze. Wyraźną oznaką osiadania zaś jest nierówne ustawienie słupów i stóp i płyt fundamentowych. Ściany na ogół również pracują, czego skutkiem jest powstawanie szczelin między ścianą a płytą posadzki w miarę ich oddzielania się od siebie. Wczesne oznaki zapadania się lub osiadania będą widoczne na przykładzie drzwi i okien, których otwieranie i zamykanie stanie się trudniejsze.

Oznaki osiadania można zaobserwować także w niedawno powstałych rozbudowach typowych dla hal przemysłowych, magazynów, czy zakładów produkcyjnych - tam, gdzie występują różnice w głębokości fundamentów czy metodach budowy.

Inną oznaką osiadania może być klawiszowanie płyt betonowych

Płyty betonowe klawiszują, w przypadku występowania pustek pod płytą posadzkową. Jak to rozpoznać?

Z klawiszowaniem mamy do czynienia wtedy, pod płytą posadzkową występują pustki, np. na skutek osunięć podbudowy. Jest to bardzo widoczne i odczuwalne, np. podczas chodzenia lub przejazdu wózków widłowych czy paletowych, gdy płyty betonowe przemieszczają się góra-dół względem siebie (“klawiszują”). Poza dyskomfortem użytkowym może to stanowić duże zagrożenia dla użytkowników (pracowników, bądź klientów). Dodatkowo powoduje nadmierną eksploatację sprzętu: niszczy podwozia wózków widłowych, które mają bardzo słabą amortyzację przez co szybciej zużywają się ich podzespoły.

Często inżynierowie utrzymania ruchu, lub managerów zarządzających obiektem uważa, że problem spowodowany jest np złą podbudową pod tymi płytami. Jest to częściowo prawda - istotnie, często problemem jest niewłaściwe zagęszczenie gruntu na etapie wykonawczym: budowy obiektu lub rozbudowy obiektu.

Drugim zagadnieniem, którego dotykamy i które powoduje problemy użytkowe z posadzką przemysłową jest zjawisko “curlingu”, czyli “łódeczkowania”.

Co to jest "curling" i jakie są objawy i powody występowania?

“Curling” czyli wywijanie narożników, może być związany z pewnymi błędami w trakcie wykonawstwa lub projektowymi.

Podnoszenie się (łódeczkowanie) narożników i krawędzi płyt betonowych powstaje w wyniku nierównomiernego skurczu dolnej i górnej warstwy płyty na skutek odmiennych warunków dojrzewania (różna wilgotność i temperatura). Spód płyty betonowej dłużej pozostaje wilgotny, podczas gdy wierzchnia powierzchnia płyty schnie dużo szybciej, przez co procesy hydrologiczne przebiegają inaczej (większy skurcz górnych warstw posadzki, przy jednoczesnej zwiększonej wilgotności jej warstw dolnych). To powoduje dużą różnicę naprężeń w przekroju płyty i odwijanie się narożników i krawędzi.

“Curling” stanowi szczególny problem dla inżynierów utrzymania ruchu, zwłaszcza jeśli występuje w ciągach komunikacyjnych, jeśli występuje w ciągach komunikacyjnych, obciążonych znacznym ruchem transportowym. Wywinięte krawędzie płyt na dylatacjach są szczególnie narażone na wykruszenie pod naciskiem kół (np. wózków widłowych, czy paletowych), prowadząc do szybkiej degradacji posadzki.

Jak naprawić zdegradowaną posadzkę? Zlikwiduj przyczynę

Aby skutecznie naprawić posadzkę, która osiada/klawiszuje/wywija się należy najpierw zdiagnozować problem i opracować metody naprawy. W pierwszej kolejności wyeliminować przyczyny, czyli uzupełnić pustki w przestrzeni między płytą główną a podłożem. Aby uniknąć kucia i zrywania posadzek rekomendowane jest zastosowanie nieinwazyjnych metod, np. iniekcji w powstałe kawerny (puste przestrzenie), które mają za zadanie uzupełnić wolne przestrzenie i trwale ustabilizować posadzki.

Przy czym należy pamiętać, że naprawy gruntu oraz posadowienia funkcjonujących, czynnych obiektów przemysłowo-handlowych zawsze są “wymagającymi” projektami:, zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawcy, z uwagi na specyfikę tych obiektów, które nie mogą/nie powinny być wykluczone z użytkowania podczas naprawy. Zamknięcie, czy przestój produkcjyny spowodowany remontem wygenerowałby ogromne straty biznesowe i tzw. “koszty całkowite”.

Co to jest „koszt całkowity”?

Gdy działalność biznesowa, w wyniku problemów z osiadaniem obiektu i prowadzonego z tego powodu remontu nie może być prowadzona, znacząco wzrasta całościowy koszt napraw, do których należy doliczyć straty spowodowane przestojami produkcyjnymi. Odpowiednio wczesna interwencja sprawia, że koszt napraw z użyciem szybkich i nieinwazyjnych metod geopolimerowych w rzeczywistości może stanowić zaledwie niewielką część wartości potencjalnie utraconych przychodów.

Mając to na uwadze, powstaje pytanie - jaką metodę naprawcza wybrać, aby zminimalizować czas i koszty naprawy? Propozycją i rozwiązaniem, zwłaszcza dla takich obiektów centrów handlowych, logistyki i rynku magazynowego są nieinwazyjne i nieuciążliwe iniekcje geopolimerowe.

Iniekcje pęczniejących geopolimerów, to szybka i nieinwazyjna metoda naprawy posadzek i likwidacji osiadania, stosowana w projektach budowlanych w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii od ponad 40 lat. Geopolimery od lat z powodzeniem znajdują swoje zastosowanie w zakresie poziomowania, stabilizacji i wzmacniania gruntu podłoża oraz nawierzchni.

Główną zaletą iniekcji geopolimerowych jest wykonanie prac naprawczych przy minimalnych zamknięciach czasowych oraz przy minimalnej ingerencji w istniejący obiekt. W skrócie: celem technologii jest minimalizacja wszystkich kosztów dodatkowych.

Poniżej kilka obszarów wykorzystania naszej technologii do kasacji szkód związanych z osiadaniem:

· Obiekty magazynowe i logistyczne, biura i galerie handlowe – częstym problemem w przypadku obiektów magazynowych jest osiadanie płyt posadzek na terenie składowania, zarówno niskiego jak i wysokiego, jak i problemy z osiadaniem i klawiszowaniem płyt w strefach komunikacyjnych. Dzięki wykonywaniu robót bez zrywania posadzek i wykopów, jesteśmy w stanie reniwelować posadzki wraz ze stojącymi na nich regałami i wyposażeniem. Szybko i czysto. Bez konieczności usuwania wyposażenia. W przypadku ciągów komunikacyjnych, dzięki bardzo szybkiej reakcji wiązania materiału możemy zminimalizować zamknięcia ciągów transportowych do wymaganego minimum lub wykonać naprawy w czasie krótkich przerw roboczych.

· Obiekty produkcyjne – jednym z najpoważniejszych problemów dla tego typu obiektów jest osiadanie fundamentów maszyn produkcyjnych. Elementy te są często pod wpływem znacznych obciążeń dynamicznych w trybie 24/7, a niezaplanowane zatrzymania produkcji mogą przerodzić się w kilkumilionowe straty. Dzięki wykonywaniu prac bez użycia ciężkiego sprzętu i wykopów jesteśmy w stanie wzmocnić grunt oraz reniwelować tego typu obiekty bez potrzeby długich zamknięć w produkcji czy nawet potrzeby rozebrania maszyny roboczej.

· Pustki spowodowane działaniem wody – awaria rury wodociągowej, kanalizacyjnej lub deszczowej może spowodować powstanie kawern pod posadzką lub elementami konstrukcyjnym. Tego typu awarie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ kubatura wypłukanych przestrzeni może być znaczna i powodować wspomniane wczesnej klawiszowanie posadzek.. Dzięki iniekcjom geopolimerowym możliwa jest szybka naprawa, wypełnienie pustych przestrzeni i doszczelnienie gruntu zanim dojdzie do dalszych uszkodzeń posadzki i posadowienia obiektu.

Zastosowanie iniekcji geopolimerowych w obiektach komercyjnych (magazyny, logistyka, biura i galerie handlowe)

Proces naprawczy, polegający na szybkiej i małoinwazyjnej iniekcji w głąb gruntu, pozwala na jego zagęszczenie bezpośrednio pod obiektem bez wykopów, drgań czy wprowadzania ciężkiego sprzętu budowlanego. Geopolimery stosowane w inżynierii lądowej to wysoko ekspansywne żywice, szybko penetrujące grunt i osiągające swoje właściwości użytkowe w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu stanowią szybką i nieuciążliwą alternatywę dla tradycyjnych technologii stosowanych w celu rozwiązania problemów osiadania nawierzchni obiektów infrastruktury, czy przemysłu. Skład żywic dobierany odpowiednio do warunków i wymogów obiektu, uwzględniając wiele czynników, w oparciu o uprzednio przeprowadzony szereg badań geotechnicznych, a zatem: właściwości gruntu, rodzaj i nośność gruntu, przewidywane obciążenie, szybkość procesu wiązania oraz zakładane parametry konsolidacji.

Podstawowe zalety iniekcji geopolimerowych w naprawie :
● Bez przestojów i zatrzymywania pracy. Praktycznie zerowe koszty związane z zamknięciem biznesu na czas naprawy i remontu
● Błyskawiczne dojrzewanie i przyrost wytrzymałości materiału. Materiał geopolimerowy uzyskuje właściwości nośne w wyniku reakcji chemicznej (polimeryzacji), która powoduje uzyskanie około 90-95% zakładanej wytrzymałości podanego materiału w czasie ok. 90 sekund
● Bez niszczenia i zrywania istniejącej posadzki. Małe przewierty o średnicy 12–14 mm – minimalna ingerencja i praktycznie zerowe uszkodzenia powierzchni użytkowej
● Czysto: bez wykopów i urobku.
● Bez konieczności rozkładania skomplikowanego parku technologicznego i ciężkiego sprzętu budowlanego. Całe zaplecze technologiczne mieści się w samochodzie ciężarowym, który może pozostać oddalony od miejsca iniekcji nawet do 100 metrów, ponieważ iniektowany materiała jest podawany za pomocą węży
● bez ryzyka wystąpienia dodatkowych osiadań konstrukcji podczas prowadzenia robót (z uwagi na bezwykopowy charakter technologii iniekcji geopolimerowych);
● bez drgań i oddziaływań dynamicznych;
● laserowa kontrola wykonywanych prac – z dokładnością poniżej 1 mm.

Case Study, czyli przykłady realizacji z użyciem metody iniekcji geopolimerowych w obiektach komercyjnych

Technologia wzmocnień za pomocą geopolimerów ma długoletnię historię i jest z powodzeniem wykorzystywana przy wzmocnieniu nośności w obiektach przemysłowych i komercyjnych i przy rozwiązywaniu problemów typowych dla branży: klawiszowania i osiadania posadzek. Poniżej 2 wybrane realizacje z podobnego zakresu:

Realizacja nr 1: Klawiszowanie płyt posadzki w hali produkcyjno-magazynowej. Naprawa iniekcjami.
Drew-Lux - producent wyrobów z drewna. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i licznymi obiektami produkcyjno-magazynowymi. Jeden z nich wymagał pilnej interwencji w związku z klawiszowaniem posadzki.

Wyzwanie:
Inżynierowie utrzymania ruchu borykali się z postępującym klawiszowaniem płyt posadzki podczas ruchu ciężkich wózków widłowych. Efekt klawiszowania znacząco utrudniał poruszanie się pojazdów w obiekcie i stanowił znaczący problem w transporcie ciężkich elementów. Dodatkowym problemem powstałym w wyniku problemów z posadzką było nadmierne zużycie podwozi wózków, ze względu na ciągłe uderzenie o wystające płyty.

Rozwiązanie:
Zastosowane iniekcje geopolimerowe pozwoliły uzupełnić powstałe kawerny, będące przyczyną osiadania i wzmocnić grunt w miejscu osiadania konstrukcji.
Z zastosowaniem iniekcji wykonano stabilizację 268 m płyt posadzki wzdłuż klawiszujących dylatacji oraz wykonano dodatkowe punkty stabilizujące sąsiednie dylatacje/narożniki. Zastosowano specjalnie dobrany typ materiału geopolimerowego, który umożliwił wypełnienie ewentualnych pustek bezpośrednio pod posadzką. Wykorzystany materiał dawał możliwość wznowienia ciężkiego ruchu złożenie po zakończeniu prac iniekcyjnych na danym obszarze.
Szczegółowy opis realizacji projektu - TUTAJ

Realizacja nr 2: Wzmocnienie posadzki pod suwnicą.Producent części samochodowych - Cad/Cam Solutions.

Hala produkcyjna wraz z parkiem maszynowym, znajdująca się w Łomiankach, pod Warszawą.

Wyzwanie
Wzmocnienie fundamentów w związku z planowaną modernizacją suwnicy, która docelowo miała dwukrotnie zwiększyć swoją nośność. Stare fundamenty fabryki nie były przystosowane do radzenia sobie z takim obciążeniem. Firma nie była w stanie obsługiwać rosnącej i coraz bardziej wymagającej produkcji.

Rozwiązanie
W związku z czynną pracą zakładu firma Cad/Cam zdecydowała się na nieuciążliwe, dla bieżącej produkcji, iniekcje geopolimerowe. W tej technologii podbite zostało 11 stóp fundamentowych w ciągu 4 dni, bez inwazyjnych robót budowlanych, które wpłynęłyby hamująco na produkcję i realizację zleceń.

Szczegółowy opis realizacji projektu: TUTAJ

Poradnik dla Inżynierów i Managerów ds Utrzymania Ruchu - DO POBRANIA.

Dla wszystkich, którzy zajmują się utrzymaniem ruchu w hali, fabryce czy magazynie bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie osiadania obiektu, ponieważ najtańszym rozwiązaniem jest przeciwdziałanie. Zanim problem zacznie mieć negatywny wpływ na codzienne użytkowanie obiektu i prowadzenie nieprzerwanej działalności.

Jeśli jesteś inżynierem, projektantem, odpowiadasz za utrzymanie ruchu, administrujesz lub nadzorujesz budowę - POBIERZ PORADNIK

 

 


REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!